Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla studentów

Start >Aktualności >Bezpłatne szkolenia dla studentów

Uwaga – do 07.05.2021r. do godz. 12.00 wydłużony czas rejestracji na bezpłatne szkolenia

Wszystkich studentów kierunków Socjologia i Pedagogika, studiujących na 2 i 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych II stopnia, zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach. Szczegółowe informacje poniżej.

Szkolenie w zakresie Analizy danych jakościowych z użyciem oprogramowania komputerowego. Prowadzone w formie zdalnej. 
Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem szkolenia, które wraz z warunkami rekrutacji oraz niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej pod adresem:   http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-socjologii-i-pedagogiki/
Rejestracja kandydatów prowadzona będzie do dnia 28.04.2021 r. do godz. 12:00.

Szkolenie w zakresie Budowania modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych. Prowadzone w formie zdalnej. 
Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem szkolenia, które wraz z warunkami rekrutacji oraz niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej pod adresem:   http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-socjologii-i-pedagogiki/
Rejestracja kandydatów prowadzona będzie do dnia 28.04.2021 r. do godz. 12:00.

Szkolenie w zakresie Podstaw programowania i analizy danych w środowisku R. Prowadzone będą w formie zdalnej. 
Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem szkolenia, które wraz z warunkami rekrutacji oraz niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej pod adresem:   http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-socjologii-i-pedagogiki/
Rejestracja kandydatów prowadzona będzie do dnia 28.04.2021 r. do godz. 12:00.

Szkolenie w zakresie Efektywnych technik warsztatowych, mających za zadanie pomóc absolwentom odnaleźć się na rynku pracy. Prowadzone w formie zdalnej. Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem szkolenia, które wraz z warunkami rekrutacji oraz niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej pod adresem:   http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-socjologii-i-pedagogiki/

Rejestracja kandydatów prowadzona będzie do dnia 04.05.2021 r. do godz. 12:00.

Wszystkie szkolenia organizowane są w ramach projektu: POWR.03.05.00-00-ZR14/18 pn. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.