Aktualności

Debata „Niepełnosprawność czy niepełna sprawność?”

Start >Aktualności >Debata „Niepełnosprawność czy niepełna sprawność?”

Debata „Niepełnosprawność czy niepełna sprawność?”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością odbyła się debata „Niepełnosprawność czy niepełna sprawność?”, z udziałem Dziekana Wydziału Socjologii i Pedagogiki, dr hab. Włodzimierza Chojnackiego, prof. SGGW z udziałem dr Kariny Szafrańskiej oraz mgr Ewy Małachowskiej z Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW oraz Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych dr Beaty Just-Brochockiej.

Debata była podsumowaniem zrealizowanego przez dr Karinę Szafrańską i mgr Ewę Małachowską cyklu szkoleń dla pracowników SGGW „Komunikacja ze studentem przejawiającym zachowania problemowe” oraz studentów SGGW „Zachowania trudne -jak reagować. Dobrostan psychiczny studentów”, które obyły się w roku 2021. 

Link do debaty

 ">
;

Prowadzące szkolenie

dr n. hum. Karina Szafrańska - pedagog specjalny, socjoterapeuta, neurologopeda, adiunkt naukowo-badawczy SGGW
mgr Ewa Małachowska - socjoterapeuta, terapeuta środowiskowy, certyfikowany terapeuta SI, asystent naukowo-badawczy SGGW

Materiały do pobrania:
Ulotka dla studentów SGGW