Aktualności

Informacja dla studentów WSiP w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych do końca semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

Start >Aktualności >Informacja dla studentów WSiP w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych do końca semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

Z dniem 25 maja przywrócona zostaje możliwość organizowania zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni. Dotyczy to tych zajęć, których nie sposób zrealizować w całości w formie zdalnej.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od wykładowców prowadzących zajęcia na Wydziale Socjologii i Pedagogiki wszystkie zajęcia na kierunku Socjologia i Pedagogika mogą być w całości realizowane w formie zdlnej.

Zatem na Wydziale Socjologii i Pedagogiki cały obecny semestr (włącznie z sesją egzaminacyjną) będzie realizowany w formie zdalnej.

Wszystkie osoby zakwaterowane w Domach Studenckich SGGW proszone są o możliwie szybkie wykwaterowanie się.

 

Dr hab. Karol Chrobak
Dziekan Wydziału Socjologii i Pedagogiki