Aktualności

Lista przedmiotów realizowanych obecnie na WSiP w formie zdalnej

Start >Aktualności >Lista przedmiotów realizowanych obecnie na WSiP w formie zdalnej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18 J.M. Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 roku

odwołane zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.

 

Informuję, że obecnie na Wydziale Socjologii i Pedagogiki w formie zdalnej realizowane są wszystkie przedmioty ujęte w załączonej tabeli.

Wykładowcy dostępni są dla studentów w godzinach zajęć (zgodnie z planem) oraz w terminach dyżurów (wskazanych w tabeli). 

WSiP - Lista zajęć realizowanych obecnie w formie zdalnej - plik do pobrania

 

Dr hab. Karol Chrobak

Dziekan Wydziału Socjologii i Pedagogiki