Aktualności

Nabór uzupełniający na wyjazd na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Start >Aktualności >Nabór uzupełniający na wyjazd na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Nabór uzupełniający na wyjazd na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Właśnie rozpoczął się nabór uzupełniający na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023 (wyjazdy tylko w semestrze letnim).

Nabór trwa w dniach 9 maja 2022 – 27 maja 2022.

W trakcie trwania naboru student jest zobowiązany do zapoznania się z ofertą uczelni partnerskich i przesłania do Wydziałowego koordynatora formularza zgłoszeniowego (wszystkie dokumenty i formularze zostały rozesłane drogą mailową).

Więcej informacji można uzyskać:
w Biurze Współpracy Międzynarodowej:

mgr Zofia Rydlewska
Koordynator wymiany programu Erasmus+
Biuro Współpracy Międzynarodowej
bud. 8, pok. 14
tel. +48 22 59 31049
e-mail: zofia_rydlewska@sggw.edu.pl

albo u Wydziałowego koordynatora:

dr hab. Karol Chrobak
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej
Koordynator wymiany studenckiej w programie ERASMUS+
e-mail: karol_chrobak@sggw.edu.pl