Aktualności

POMOC MATERIALNA

Start >Aktualności >POMOC MATERIALNA

POMOC MATERIALNA 

Informujemy, że na stronie SGGW pod adresem https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna jest już dostępny nowy Regulamin oraz nowe druki wniosków obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021.
W celu usprawnienia pracy przyjmowanie wniosków stypendialnych w dziekanacie rozpocznie się od poniedziałku 12-go października w godz. 12.00 – 14.00, a następnie zgodnie z kalendarium administracyjnym Wydziału Socjologii i Pedagogiki w dniach:
poniedziałki, środy i czwartki w godz. 11.00 – 14.00;
wtorki w godz. 10.00 - 13.00;
oraz soboty w godzinach 9.00 – 12.00.

UWAGA - przed złożeniem wniosku o stypendium socjalne w dziekanacie proszę sprawdzić czy:

  1. wniosek wypełniony jest na aktualnych drukach (http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna);
  2. uzupełniliście daty i podpisy na wniosku i załącznikach;
  3. wyliczyliście i wpisaliście dochód;
  4. dołączyliście do wniosku dla każdej osoby pełnoletniej (i dla siebie) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz załączniki: 2b i 2c;
  5. dołączyliście do wniosku zaświadczenia z właściwych placówek oświatowych (przedszkole, szkoła, uczelnia) o uczącym się rodzeństwie;
  6. dołączyliście do wniosku zaświadczenia z KRUS o wysokości pobranego zasiłku chorobowego w roku 2019 (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS);

Wnioski i załączniki drukujemy dwustronnie.
Dokumenty proszę ułożyć według kolejności osób wpisanych na pierwszej stronie wniosku.