Aktualności

Pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW powołani do Komitetu Organizacyjnego XVIII Zjazdu Socjologicznego

Start >Aktualności >Pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW powołani do Komitetu Organizacyjnego XVIII Zjazdu Socjologicznego

Pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW powołani do Komitetu Organizacyjnego XVIII Zjazdu Socjologicznego

XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny organizowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne odbędzie się we wrześniu 2022 roku w Warszawie. W skład Komitetu Organizacyjnego Zjazdu weszli pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kolejny Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny zaplanowany został w Warszawie w dniach 14-17 września 2022 roku. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego prof. dr hab. Krzysztof Konecki oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, którą została prof. dr hab. Anna Giza - Poleszczuk wystosowali pisma do przedstawicieli wszystkich ważniejszych ośrodków socjologicznych w Warszawie z zaproszeniem do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego XVIII Zjazdu Socjologicznego. Z ramienia Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki do Komitetu Organizacyjnego Zjazdu weszli dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW oraz dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW.

Zjazdy Socjologiczne, mające już swoją długą tradycję sięgającą 1931 roku, są dla środowiska polskich socjologów wydarzeniami bardzo istotnymi. Stanowią również wydarzenie nobilitujące dla ośrodków akademickich, w których są odbywają. Profesor Antoni Sułek w 1997 roku na łamach Gazety Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego napisał: „Ogólnopolskie zjazdy socjologiczne, choć nie są zjazdami PTS lecz zjazdami socjologów organizowanymi przez PTS, są jednak <> naszego Towarzystwa. Zawsze były one świętami socjologów: okazją do podsumowania pracy i wymiany myśli, forum integracji, okazją do poznania ludzi znanych tylko jako autorzy lektur. Zjazdy były też bardzo ważnymi wydarzeniami w historii ośrodków, które je organizowały, a każdy ze zjazdów powojennych odbywał się w innym miejscu. Powierzenie ośrodkowi organizacji Zjazdu potwierdzało jego rangę naukową. Zjazdy koronowały instytucjonalny rozwój socjologii w nowych ośrodkach, stanowiły znakomitą okazję do zaprezentowania ich dorobku, integrowały środowiska lokalne, wzmacniały ich ducha i dawały im silne impulsy do dalszego rozwoju.”

Czujemy się wyróżnieni zaproszeniem do współorganizacji XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Mamy nadzieję, że wydarzenie to stanie się doskonałą okazją do prezentacji ponad 90-letniej tradycji socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Fotografia: XVI Zjazd Socjologiczny w Gdańsku (Progress, 1/2017)