Aktualności

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne

Start >Aktualności >Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne

Miło nam poinformować, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 175 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 września 2020 roku Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne w postępowaniu wszczętym na wniosek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2020 r.