Koło Naukowe Antropologów

Koło Naukowe Antropologów działa od prawie 12 lat.
Początkowo przy Katedrze Nauk Humanistycznych na Wydziale Ekonomicznym, następnie od 2006 r. przy nowopowstałym Wydziale Nauk Humanistycznych, obecnie Wydziale Nauk Społecznych.

Serdecznie zapraszamy Studentów i Studentki wszystkich wydziałów SGGW, którzy są zainteresowani rozwijaniem własnej artystycznej twórczości, jak również nawiązywaniem kontaktów z instytucjami naukowymi i kulturalnymi.

Łączy nas naturalny entuzjazm, radość tworzenia i umiejętności w różnych dziedzinach artystycznych.

Koło Naukowe Antropologów SGGW jest uczelnianą organizacją studencką wpisaną do rejestru prowadzonego przez rektora SGGW. Opiekunem jest dr hab. Andrzej Korczak, którego pasją jest interpretacja i mądrościowe przesłanie greckiej filozofii.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail:
kolo_naukowe_antropologow@sggw.pl
lub
https://www.facebook.com/groups/233655270713089/

Zapraszamy do obejrzenia prac studentów SGGW podczas KONFERENCJI „o Szczęściu” w hallu auli kryształowej w dniach 5-6 czerwca 2018 roku. 
Wystawa została przygotowana przez Koło Naukowe Antropologów.