Koło Naukowe Socjologów

Koło Naukowe Socjologów im. Władysława Grabskiego zaprasza studentów, którzy chcą przekładać wiedzę socjologiczną na praktykę.

Przewodniczący – Konrad Chalimoniuk (sggw.kns@gmail.com)
Opiekun naukowy Koła – dr hab. Agnieszka Kampka (agnieszka_kampka@sggw.pl)
Kontaktkns@sggw.pl
Aktualności na naszym profilu na Facebookuhttps://www.facebook.com/kolonaukowesocjologowsggw/

Co na wyzwala, co nas zniewala? Młodzi o wolności” to przygotowana przez Koło Naukowe Socjologów monografia, w której autorzy odpowiadają na pytania, jak można wolność rozumieć, co jej zagraża i jak ją chronić.

Autorami są studenci i doktoranci z kilku polskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, i Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie oraz naszego Wydziału.
Książka pod redakcją Agnieszki Kampki, Klaudii Masłowskiej i Anny Pawłowskiej ukazała się nakładem Wydawnictwa SGGW w otwartym dostępie.

Całość można przeczytać TUTAJ

W roku akademickim 2017/2018 pracowaliśmy pełną parą, spotykaliśmy się co tydzień, by dyskutować, analizować, szkolić się.

Szkolenia i warsztaty

Self-marketing. Budowanie własnej marki na rynku pracy – Julita Mucha i Agata Zarzycka ze Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier uczyły nas, jak świadomie kształtować swój zawodowy wizerunek.

Sekrety dziennikarstwa radiowego poznawaliśmy wraz z red. Natalią Rozbicką z Polskiego Radia – Radia Dla Ciebie

O tajnikach dziennikarstwa internetowego opowiadał Piotr Margielowski z se.pl

Promocja WNS w czasie Dni SGGW

W czasie Dni SGGW pokazywaliśmy pułapki, jakie czyhają na nas w supermarkecie, rozwiązywaliśmy quizy, żeby się dowiedzieć, do którego klasyka socjologii jesteśmy podobni, pokazywaliśmy, jak wzrok może nas mylić. Innymi słowy – jak w praktyce można wykorzystać naszą socjologiczną wiedzę na temat komunikacji.

Konferencja

Największym przedsięwzięciem była konferencja pt. Co nas wyzwala, co nas zniewala? (7 kwietnia 2017) w której uczestniczyło ponad 40 studentów i doktorantów z całej Polski. O konferencji opowiadaliśmy też w Radiu Kampus. Teraz trwają prace redakcyjne nad publikacją pokonferencyjną.

Projekty badawcze

Analizowaliśmy filmy i trailery filmowe. Wyniki naszych badań prezentowaliśmy na dorocznym Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW:

  • Przepis na idealnego partnera w komediach romantycznych – poster (Adrian Szczechowicz, Mateusz Górecki)
  • Mechanizmy perswazyjne w zapowiedziach filmowych – analiza multimodalna (Ilona Sitarz, Katarzyna Kalińska, Konrad Chalimoniuk)
  • Przekładalność narracji filmowej na realne doświadczenia jednostek w relacjach intymnych (Anna Pawłowska, Klaudia Masłowska)

W roku akademickim 2015/2016 nasze zainteresowania skupiały się wokół komunikacji.

Pracowaliśmy nad kilkoma projektami naukowymi,  m.in.:

  • „Szkolnictwo wyższe a media społecznościowe, czyli jak uczelnie radzą sobie na Facebooku?” – analizowaliśmy treści oficjalnych fanpage’y szkół wyższych. Agata Krupa, nasza przewodnicząca, przedstawiła na ten temat referat na Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych, a dwie nasze sympatyczki Katarzyna Nowacka i Justyna Korwek przeanalizowały fanpage’e portugalskich uczelni (i zaliczyły w ten sposób przedmiot Komunikacja wizualna)
  • Snapchat jako nowe narzędzie marketingu i możliwości jego zastosowania” –  poster na ten temat na Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych przedstawił Janusz Majczyno.
  • Przyjdź – Przeczytaj – Pogadaj to hasło kameralnej przestrzeni czytelniczej, którą zbudowaliśmy na naszym wydziale – na piętrze w bud. 4 można sobie przysiąść i poczytać, np. prezenty od redakcji Res Publica Nowa.

Świetnie bawiliśmy się przy projekcie „inteGRAcja”. Zaczęliśmy od panelu 12 stycznia, na który zaprosiliśmy zagorzałych graczy i rozmawialiśmy  o społecznym wymiarze gier, nie tylko komputerowych. O naszym pomyśle opowiadaliśmy też w radiu Kampus. Na czas sesji przygotowaliśmy kilka autorskich gier o tematyce socjologicznej. Chodzi o to, żebyśmy  mogli sobie… pograć w gry planszowe, czekając na zajęcia. Wrócimy do tematu na jesieni.

Zachęcaliśmy do poznawania świata. We współpracy z dr Agnieszką Maj, pełnomocnikiem dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zorganizowaliśmy seminarium informacyjne dotyczące programu ERASMUS+ (3.12. 2015).

Można nas było znaleźć w czasie Dni SGGW. Przygotowaliśmy serię testów i psychozabaw, które pomagały rozpoznać własny potencjał komunikacyjny i podpowiadały, jak najlepiej wykorzystać własną inteligencję do nauki. Przygotowane przez nas ciasteczka budziły niejakie obawy, że trzeba będzie odpowiadać na trudne pytania. Ale to nie był konkurs, tylko ciasteczko z dobrą radą J. Zaprosiliśmy też studentów z Erasmusa, żeby na żywo posprawdzać, na czym polegają pułapki komunikacji międzykulturowej.

Spotkaliśmy się ze wszystkimi studentami socjologii i przeprowadziliśmy ankietę, pytając o to, jak i dlaczego trafili na socjologię SGGW.  Raport już  wkrótce, szukajcie na Facebooku.

Zaczęliśmy prace nad poradnikiem online dla pierwszoroczniaków – same praktyczne informacje dla nowych studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Zaczęliśmy projekt „Gołąb” –  połączenie fotografii i działań performance, który służyć ma zarówno promocji studiów na WNS, jak i dostarcza materiałów do badań na temat stereotypów związanych z życiem studenckim oraz reakcji na różnorodność  społeczną.

Współpracowaliśmy z Biurem Prasowym SGGW, podpatrując, jak media społecznościowe służą PR.