Koło Naukowe Socjologów

Koło Naukowe Socjologów im. Władysława Grabskiego zaprasza studentów, którzy chcą przekładać wiedzę socjologiczną na praktykę.

Przewodnicząca – Anna Pracuta (sggw.kns@gmail.com)
Opiekun naukowy Koła – dr hab. Agnieszka Kampka (agnieszka_kampka@sggw.edu.pl)
Kontakt: https://www.facebook.com/kolonaukowesocjologowsggw/

Członkowie koła realizują projekty badawcze, których wyniki prezentują na konferencjach i w artykułach, uczestniczą w warsztatach i szkoleniach, organizują konferencje naukowe. 

W tym roku spotykamy się na platformie MS Teams.

Tegoroczna konferencja:

Relacje społeczne w kontekście pandemii – konflikt, harmonia, chaos – 7 maja 2021  https://fb.me/e/3L4VS1eP3 

Wcześniejsze konferencje:

2019 Poczuj, zobacz, usłysz – zmysły a społeczeństwo, 26 kwietnia, SGGW

2018  Zasłuchani – muzyka a społeczeństwo, 13 kwietnia, SGGW 

Doświadczanie społeczeństwa – muzyka, obraz, media, w tej publikacji znalazły się artykuły przygotowane przez studentów i uczestników naszej konferencji. Monografia pod red. A. Kampki, ukazała się nakładem Wydawnictwa SGGW w otwartym dostępie. Całość można przeczytać TUTAJ 


2017 Co nas wyzwala, co nas zniewala – młodzi o wolności

„Co na wyzwala, co nas zniewala? Młodzi o wolności” to przygotowana przez Koło „Co na wyzwala, co nas zniewala? Młodzi o wolności” to przygotowana przez Koło Naukowe Socjologów monografia, w której autorzy odpowiadają na pytania, jak można wolność rozumieć, co jej zagraża i jak ją chronić.  Autorami są studenci i doktoranci z kilku polskich uczelni. Książka pod redakcją Agnieszki Kampki, Klaudii Masłowskiej i Anny Pawłowskiej ukazała się nakładem Wydawnictwa SGGW w otwartym dostępie.

Całość można przeczytać TUTAJ

Wybrane projekty naukowe realizowane w ostatnich latach:

Minimalizm - w odwrocie od konsumpcjonizmu – analiza zjawiska minimalizmu w kontekście społeczeństwa konsumpcyjnego

Miasto w cyberprzestrzeni – wykorzystanie narzędzi cyfrowych w polityce miejskiej 

Społeczne wykorzystanie zapachu

Społeczne funkcje muzyki 

Koncepcja dochodu podstawowego – analiza porównawcza w różnych krajach. 

Znaczenie mediów społecznościowych w wyborze studiów 

GMO w debacie publicznej – badanie opinii publicznej na temat żywności modyfikowanej genetycznie 

Ursynalia – badanie preferencji muzycznych studentów 
Perswazja i stereotypy w kinie 
Szkolnictwo wyższe a media społecznościowe, czyli jak uczelnie radzą sobie na Facebooku? 

Szkolenia i warsztaty

Self-marketing. Budowanie własnej marki na rynku pracy – Julita Mucha i Agata Zarzycka ze Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier uczyły nas, jak świadomie kształtować swój zawodowy wizerunek.

Sekrety dziennikarstwa radiowego poznawaliśmy wraz z red. Natalią Rozbicką z Polskiego Radia – Radia Dla Ciebie

O tajnikach dziennikarstwa internetowego opowiadał Piotr Margielowski z se.pl