OFERTA PRAKTYK – Pedagogika

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Nabór na roczny staż

w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

edycja XXVI

PROFIL STAŻYSTY

Roczny staż skierowany jest do absolwentów oraz studentów (min. 3 roku) kierunków: psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja (lub kierunków pokrewnych), zainteresowanych zdobyciem praktycznej umiejętności rozmowy psychologicznej z dzieckiem i nastolatkiem (z uwzględnieniem specyfiki rozmowy telefonicznej).

Poszukujemy osób posiadających:

  • wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, łatwość wypowiedzi, otwartość na informację zwrotną;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • odpornością na stres, cierpliwością;
  • samodzielnością, odpowiedzialnością;
  • wiedzę i umiejętności poruszania się w środowisku internetowym, biegłość w posługiwaniu się komputerem.

Współpraca ze stażystami realizowana jest w formie wolontariatu.
 
Biuro, w którym obsługiwany jest Telefon 116 111, mieści się na 1 piętrze w budynku bez windy. Jest to jedyne utrudnienie odbywania stażu przez osoby z niepełnosprawnościami.

STAŻ

Staż rozpoczyna się 24 lutego 2018 roku trzytygodniowym okresem próbnym, po którym wybrani stażyści zostaną przygotowani do pracy w roli konsultantów telefonicznych. Okres współpracy określony w umowie wynosi 12 miesięcy.

Zapewniamy:

  • Elastyczne godziny odbywania stażu – 7 dni w tygodniu w godzinach 11:30-22:30; 
  • Szkolenia specjalistyczne z zakresu: umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą przez telefon, profilaktyki w pracy konsultanta, pracy z trudnym klientem, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, rozmowy o seksualności, przemocy, relacjach rówieśniczych, problemach w rodzinie, stracie, ryzykownych zachowaniach, wykorzystaniu seksualnym itp.
  • bieżącą superwizję pracy oraz superwizję grupową;
  • Możliwość uczestniczenia w organizowanych przez FDDS konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;
  • Umowę o współpracy stażowej, a po pomyślnym ukończeniu stażu zaświadczenie o odbyciu stażu (z uwzględnieniem ilości godzin, rodzaju realizowanych zadań oraz ogólnej opinii o stażyście-wolontariuszu).

Stażysta poświęci stażowi łącznie przynajmniej 490 godzin.

W okresie próbnym stażysta zapozna się ze specyfiką pracy Telefonu Zaufania, m. in. słuchając rozmów doświadczonych konsultantów i biorąc udział w podstawowych szkoleniach.

W okresie właściwym do zadań stażysty należeć będzie udział w: dyżurach telefonicznych, zadaniach na rzecz programu, superwizjach oraz spotkaniach ewaluacyjnych, szkoleniach i warsztatach.

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane podjęciem rocznego stażu w Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prosimy o przesłanie CV oraz formularza zgłoszeniowego (TUTAJ) na adres e-mail: staz-pt@fdds.pl (I ETAP);

Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału warsztacie rekrutacyjnym 24.02.2018 roku (II ETAP).

Maksymalna ilość miejsc na stażu: 20.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 lutego 2018r.

Staż realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski oraz Kulczyk Foundation

 Informacja do pobrania

 

Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać u Pełnomocnika Praktyk dr Agnieszki Pawluk-Skrzypek.