Pracownia Badań Społecznych

Pracownia Badań Społecznych (PBS) powstała w styczniu 2018 roku jako jednostka badawcza, naukowa i dydaktyczna. Zasadniczym celem powołania PBS jest realizacja badań społecznych o charakterze naukowym i komercyjnym. Umożliwia to realizację prac zleconych na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Pracownia Badań Społecznych (PBS) w ramach działalności wdrożeniowej i komercyjnej może realizować projekty na potrzeby: instytucji administracji szczebla centralnego i samorządowego, innych podmiotów rynkowych zainteresowanych społeczną recepcją ich własnych produktów i usług oraz na potrzeby samej Uczelni.

W ramach PBS zatrudnieni zostali dotychczasowi pracownicy Katedry Socjologii posiadający doświadczenie w zakresie wyżej wymienionych prac badawczych.

 

Kierownik:

tel. +48 22 59 347 91
e-mail: tomasz_herudzinski@sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

tel. +48 22 59 347 83
e-mail: rafał_boguszewski@sggw.pl

tel. +48 22 59 347 92
e-mail: ewa_sadurska@sggw.pl