Samorząd studentów

Dodatkowe informacje o absolwencie w suplemencie do dyplomu WNS

Start >Samorząd > Dodatkowe informacje o absolwencie w suplemencie do dyplomu WNS

Studenci, pamiętajcie, że w suplemencie do dyplomu istnieje możliwość wpisania informacji dodatkowych o absolwencie :)


Wytyczne zawarte w Zasadach sporządzania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu (Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 17 Rektora SGGW z dn. 9.04.2014)

W punkcie 6. suplementu istnieje możliwość wpisania informacji dodatkowych o absolwencie.
Mogą to być informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych oraz innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak:
• publikacje (efekt pracy w kołach naukowych);
• wyróżnienia;
• nagrody;
• wybitne osiągnięcia sportowe, które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji.

Dodatkowe osiągnięcia, wpisywane w suplemencie, powinny mieć związek z realizowaną dyscypliną studiów.
Do suplementu wpisywane są tylko osiągnięcia udokumentowane na piśmie, przekazane przez studenta do dziekanatu przed ukończeniem studiów i zaakceptowane przez Dziekana.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA