Samorząd studentów

Konferencja NKN Forum na temat poprawy jakości kształcenia

Start >Samorząd >Konferencja NKN Forum na temat poprawy jakości kształcenia

Na Akademi Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się konferencja NKN Forum na temat poprawy jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem merytorycznym Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jako Samorząd staramy się czynnie uczestniczyć w debatach na temat kształtowania polskiego systemu szkolnictwa aby móc wymieniać się opiniami pomiędzy różnymi jednostkami w kraju i rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie.
W Gdyni Samodząd Studentów SGGW reprezentowali Agata Fleter, Karolina Kwiatkowska oraz Mikołaj Kucharski. 
Cieszymy się, że możemy czynnie uczestniczyć w pracach nad poprawą jakości kształcenia w Polsce.