Samorząd studentów

Samorząd Studentów

Start >Samorząd >Samorząd Studentów

Samorząd Studentów

"Samorząd Studentów Wydziału Nauk Społecznych SGGW to organizacja działająca na rzecz studentów. Tworzą go osoby zaangażowane w działalność kulturową, naukową i społeczną. Naszym głównym zadaniem jest reprezentowanie społeczności studenckiej na wydziale oraz całej uczelni. Samorząd tworzy liczne projekty, propagując aktywny udział w życiu studenckim. 
Jesteś kreatywny? Chcesz zrealizować swoje pomysły? Samo studiowanie Ci nie wystarcza? Dołącz do nas :) 

Obecny skład Prezydium Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych:

Przewodnicząca: Martyna Majda
Wiceprzewodnicząca: Maria Magdalena Fabjańska
Sekretarz: Ilona Kwas"