Niestacjonarne

Socjologia
pierwszy stopień studiów niestacjonarnych
rok akademicki 2019/2020

II rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 3 / ZIMOWY
1 Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian 20 - Z 2
2 Instytucje, procesy i systemy społeczne 20 20 Z 4
3 Ochrona własności intelektualnej 15 - Z 2
4 Statystyka dla socjologów - 20 Z 3
5 Metody badań ilościowych - 20 Z 4
6 Współczesne teorie socjologiczne 20 20 Z 4
7 Demografia społeczna: procesy ludnościowe 20 - E 3
8 Socjologia wsi 20 - Z 2
9 Etyczne problemy zawodu socjologa 20 - Z 2
10 Język obcy  - 24 E 3
11 Przedmiot do wyboru 1 - 16 Z 1
SEMESTR 4 / LETNI
1 Instytucje, procesy i systemy społeczne 20 20 E 4
2 Analiza danych zastanych - 20 Z 3
3 Statystyka dla socjologów - 20 Z 3
4 Metody badań jakościowych - 20 Z 3
5 Socjologia organizacji i zarządzania 20 - Z 2
6 Współczesne teorie socjologiczne 20 20 E 4
7 Socjologia codzienności 20 20 Z 3
8 Socjologia miasta 20 - Z 2
9 Przedmiot do wyboru 2 20 - Z 2
10 Praktyki zawodowe - 120 Z 4

 

III rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty dla wszystkich specjalności  Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 5 / ZIMOWY
1 Komputerowe analizy danych ilościowych - 20 Z 3
2 Projekt badawczy - 40 Z 4
3 Procesy zmiany społecznej 20 - E 3
4 Kapitał społeczny 20 - Z 2
5 Przedmiot do wyboru 3 20 - Z 2
SEMESTR 6 / LETNI
1 Przedmiot do wyboru 4 20 - Z 2
2 Seminarium licencjackie - 20 Z 2
3 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - - - 5
4 Praca dyplomowa - - - 5

 

  Przedmioty profilujące do wyboru Specjalność: Komunikacja społeczna Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 5 / ZIMOWY
6 Między rynkiem a państwem – trzeci sektor - 20 Z 3
7 Socjologia płci - 20 Z 3
8 Dynamika rynku pracy - 20 Z 3
9 Współczesne oblicza lokalności 20 20 E 5
SEMESTR 6 / LETNI
5 Socjologia mediów 20 20 E 5
6 Socjologia reklamy - 20 Z 3
7 Komunikacja w grupie 20 20 E 5
8 Strategie autoprezentacji - 20 Z 3
9 Socjologia Internetu - 20 Z 3