Stacjonarne

Socjologia
drugi stopień studiów stacjonarnych
rok akademicki 2019-2020 roku

I rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 1 / ZIMOWY
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Filozofia współczesna 30 30 E 5
2 Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych - 30 Z 3
3 Metodologia nauk społecznych 60 - E 5
4 Badania ewaluacyjne - 30 Z 3
5 Zróżnicowanie społeczne 30 30 E 5
6 Współczesna teoria społeczna 30 - Z 2
7 Socjological English Language I - 30 Z 3
8 Przedmiot do wyboru 30 - Z 2
9 Mediacje społeczne - 30 Z 2
10 Szkolenie BHP - - Z 0

 

SEMESTR 2 / LETNI
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Logika - 30 Z 3
2 Socjologia wiedzy 30 30 E 5
3 Ruchy społeczne 30 30 E 5
4 Socjological English Language II - 30 Z 3
5 Współczesne oblicza lokalności 30 - Z 2
Przedmioty - Moduł 1 – Badania rynku i opinii
6 Zarządzanie projektami - 15 Z 1
7 Badania Internetu i internetowe techniki badawcze 15 15 Z 3
8 Badania fokusowe - 15 Z 1
9 Analiza sieci społecznych 15 15 Z 3
10 Badania i analizy zachowań konsumenckich 15 15 Z 3
11 Strategie pozyskiwania funduszy na badania i projekty - 15 Z 1

II rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty dla wszystkich specjalności  Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 3 / ZIMOWY
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Globalne procesy społeczne: globalizacja i antyglobalizacja 30 30 E 5
2 Socjologia ekonomiczna 30 15 E 5
3 Seminarium magisterskie - 30 Z 2
4 Przygotowywanie pracy magisterskiej - - - 3
5 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - - - 5
Przedmioty - specjalizacja 1 – Komunikacja społeczna
6 Public relations - 20 Z 5
7 Komunikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi 30 - Z 5

 

SEMESTR 4 / LETNI
Przedmioty dla wszystkich specjalności
1 Ruchy społeczne 30 15 E 5
2 Seminarium magisterskie - 30 Z 3
3 Przygotowanie pracy magisterskiej - - - 3
4 Praca dyplomowa - - - 5
Przedmioty - specjalizacja 1 – Komunikacja społeczna
5 Komunikacja międzykulturowa - 30 Z 5
6 Język, społeczeństwo, władza 30 30 E 5
7 Debata publiczna - 30 Z 4