Stacjonarne

Socjologia
pierwszy stopień studiów stacjonarnych
rok akademicki 2019/2020


I rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 1 / ZIMOWY
1 Wstęp do socjologii  30

30

E 6
2 Logika praktyczna - 30 Z 4
3 Antropologia kultury 30 - Z 2
4 Historia myśli społecznej 30 30 E 6
5 Podstawy komunikacji społecznej

30

30 E 6
6 Umiejętności akademickie - 20 Z 1
7 Ochrona własności intelektualnej  15 - Z 1
8 Język obcy  - 60 Z 4
9 Wychowanie fizyczne  - 30 Z 0
10 Szkolenie biblioteczne -  - Z 0
11 Szkolenie BHP - - Z 0
SEMESTR 2 / LETNI
1 Wstęp do filozofii 30 - Z 2
2 Psychologia społeczna 30 30 E 6
3 Klasyczne teorie socjologiczne 30 30 E 6
4 Język obcy - 60 E 4
5 Demografia społeczna: procesy ludnościowe 30 - Z 2
6 Podstawy ekonomii 30 - Z 2
7 Podstawy badań społecznych - 30 Z 4
8 Warsztaty Komputerowe - 30 Z 2
9 Współczesne stosunki polityczne 30 - Z 2
10 Wychowanie fizyczne - 30 Z 0

 

II rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty dla wszystkich specjalności  Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 3 / ZIMOWY
1 Instytucje, procesy i systemy społeczne 30 30 Z 5
2 Ochrona własności intelektualnej 30 - Z 2
3 Statystyka dla socjologów - 30 Z 3
4 Metody badań ilościowych - 45 Z 4
5 Demografia społeczna: procesy ludnościowe 30 - Z 2
6 Etyczne problemy zawodu socjologa 30 - Z 2
7 Współczesne teorie socjologiczne 30 30 E 5
8 Socjologia wsi 30 30 Z 5
9 Przedmiot do wyboru 30 - Z 2
SEMESTR 4 / LETNI
1 Współczesne społeczeństwo polskie – dynamika zmian 30 - Z 2
2 Instytucje, procesy i systemy społeczne 30 30 E 5
3 Statystyka dla socjologów - 30 Z 2
4 Metody badań jakościowych - 45 Z 4
5 Analiza danych zastanych - 30 Z 4
6 Socjologia organizacji i zarządzania 30 30 E 3
7 Socjologia codzienności 30 30 E 4
8 Socjologia miasta 30 - Z 2
9 Praktyki zawodowe - 120 Z 4

 

III rok w roku akademickim 2019/2020

  Przedmioty dla wszystkich specjalności Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 5 / ZIMOWY
1 Procesy zmiany społecznej 30 - Z 2
2 Komputerowe analizy danych ilościowych - 30 Z 3
3 Projekt badawczy - 40 Z 3
4 Kapitał społeczny 30 - Z 2
SEMESTR 6 / LETNI
1 Przedmiot do wyboru 30 - Z 2
2 Przedmiot do wyboru 30 - Z 2
3 Seminarium licencjackie 30 - Z 2
4 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - - - 5
5 Praca dyplomowa - - - 5

 

  Przedmioty - specjalność Komunikacja społeczna Wykład Ćwiczenia Forma zaliczenia Punkty ECTS
SEMESTR 5 / ZIMOWY
5 Podstawy komunikacji społecznej 30 30 E 5
6 Socjologia mediów 30 30 E 5
7 Techniki perswazji - 30 Z 2
8 Język w komunikowaniu - 30 Z 3
9 Socjologia Internetu 30 30 E 5
SEMESTR 6 / LETNI
6 Strategie autoprezentacji 30 - Z 2
7 Socjologia reklamy - 30 Z 3
8 Sztuka negocjacji - 30 Z 2
9 Komunikacja w grupie 30 - E 2
10 Komunikacja niewerbalna 30 - Z 2
11 Komunikacja wizualna - 30 Z 3