Terminy egzaminów dyplomowych 2020

Terminy egzaminów dyplomowych - lipiec 2020r.

 

Informuję, że na spotkaniu władz instytutowo-wydziałowych ustalono, że dla pełnego bezpieczeństwa pracowników i studentów egzaminy dyplomowe będą się odbywały w budynku 4 w salach 1 i 10 w odstępach 3-dniowych.

Według tej propozycji egzaminy odbywać się będą dla obu kierunków w dniach 6, 10, 14, 20, 24, 28 lipca 2020r. w salach:

  • Sala nr 1 – dla studentów na kierunku Pedagogika
  • Sala nr 10 – dla studentów kierunku Socjologia.

Egzaminy zaczynać się będą od godziny 8.00 i ze względów bezpieczeństwa, każdemu studentowi zostanie wyznaczona konkretna godzina egzaminu (pół godziny dla jednego studenta wraz z ogłoszeniem wyniku).

 

Oprócz tego studenci zapraszani na egzamin będą proszeni o:

  • przychodzenie na egzamin bez osób towarzyszących
  • przychodzenie na wyznaczoną godzinę (jako „poczekalnia” - w przypadku złej pogody - służyć będzie sala 4 oraz 5).
  • przynoszenie własnych przyborów do pisania
  • zasłanianie ust i nosa maseczką (na miejscu dostępny będzie płyn dezynfekujący).

 

W zależności od ilości przeprowadzonych w lipcu 2020 egzaminów dyplomowych, będziemy planować terminy wrześniowe.

 


Terminy egzaminów dyplomowych w 2020r.


Pedagogika

Egzaminy dyplomowe na studiach I-go stopnia i II-go stopnia na kierunku pedagogika w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020 ustala się następujące terminy egzaminu dyplomowego dla studentów III roku studiów licencjackich oraz studentów II roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika (studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).
 

 Data złożenia pracy dyplomowej promotorowi  Data złożenia pracy dyplomowej i wymaganych dokumentów w dziekanacie  Data egzaminu
do 15 czerwca 2020 r. do 1 lipca 2020 r. 8, 9, 10 lipca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r. 20, 21 lipca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. 29, 30 lipca 2020 r.*
Studia I stopnia - termin egzaminów we wrześniu 2020 r. 
do 21 lipca 2020 r. do 3 września 2020 r. 10, 11 wrzesień 2020 r.
Studia II stopnia - termin egzaminów we wrześniu 2020 r.
do 2 września 2020 r. do 17 września 2020 r. 24 września 2020 r.
*Termin egzaminu tylko dla studentów II stopnia na kierunku pedagogika

 

Socjologia

Egzaminy dyplomowe na studiach I-go stopnia i II-go stopnia na kierunku socjologia w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020 ustala się następujące terminy egzaminu dyplomowego dla studentów III roku studiów licencjackich oraz studentów II roku studiów magisterskich na kierunku socjologia (studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).
 

 Data złożenia pracy dyplomowej promotorowi Data złożenia pracy dyplomowej i wymaganych dokumentów w dziekanacie  Data egzaminu 
do 15 czerwca 2020 r. do 1 lipca 2020 r. 8, 9, 10 lipca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r. 20, 21 lipca 2020 r.
Studia I stopnia - termin egzaminów we wrześniu 2020 r. 
do 21 lipca 2020 r. do 3 września 2020 r. 10, 11 wrzesień 2020 r.
Studia II stopnia - termin egzaminów we wrześniu 2020 r.
do 2 września 2020 r. do 17 września 2020 r. 24 września 2020 r.