Terminy egzaminów dyplomowych 2020

Terminy egzaminów dyplomowych w 2020r.

Pedagogika

Egzaminy dyplomowe na studiach I-go stopnia i II-go stopnia na kierunku pedagogika w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020 ustala się następujące terminy egzaminu dyplomowego dla studentów III roku studiów licencjackich oraz studentów II roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika (studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Data złożenia pracy dyplomowej promotorowi

Data złożenia pracy dyplomowej i wymaganych dokumentów w dziekanacie

Data egzaminu

do 30 maja 2020 r.

do 29 czerwca 2020 r.

6, 7, 8 lipca 2020 r.

do 10 czerwca 2020 r.

do 13 lipca 2020 r.

20, 21 lipca 2020 r.

Studia I stopnia - termin egzaminów we wrześniu 2020 r.

do 21 lipca 2020 r.

do 3 września 2020 r.

10, 11 wrzesień 2020 r.*

Studia II stopnia - termin egzaminów we wrześniu 2020 r.

do 31 wrzesień 2020 r.

do 17 września 2020 r.

24 września 2020 r.*

Socjologia

Socjologia

Egzaminy dyplomowe na studiach I-go stopnia i II-go stopnia na kierunku socjologia w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020 ustala się następujące terminy egzaminu dyplomowego dla studentów III roku studiów licencjackich oraz studentów II roku studiów magisterskich na kierunku socjologia (studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Data złożenia pracy dyplomowej promotorowi

Data złożenia pracy dyplomowej i wymaganych dokumentów w dziekanacie

Data egzaminu

do 30 maja 2020 r.

do 29 czerwca 2020 r.

6, 7, 8 lipca 2020 r.

do 10 czerwca 2020 r.

do 13 lipca 2020 r.

20, 21 lipca 2020 r.

Studia I stopnia - termin egzaminów we wrześniu 2020 r.

do 21 lipca 2020 r.

do 3 września 2020 r.

10, 11 wrzesień 2020 r.*

Studia II stopnia - termin egzaminów we wrześniu 2020 r.

do 31 wrzesień 2020 r.

do 17 września 2020 r.

24 września 2020 r.*

*

*W przypadku podejścia do egzaminu dyplomowego w terminie wrześniowym proszę o złożenie do dnia 30 czerwca 2020 r. podania, które dostępne jest na stronie WSiP  (zakładka STUDENT / INFORMACJE OGÓLNE / PODANIA/DOKUMENTY / WZORY PODAŃ OGÓLNYCH – podanie o przedłużenie składania pracy dyplomowej).

Prodziekan
dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW