Terminy egzaminów dyplomowych 2021

Terminy egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021
na Wydziale Socjologii i Pedagogiki


Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021 ustala się następujące terminy egzaminów dyplomowych dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich na Wydziale Socjologii i Pedagogiki:

 Data złożenia pracy dyplomowej i wymaganych dokumentów w dziekanacie Data egzaminu 
do 25 czerwca 2021 r. 5, 6, 7 lipca 2021 r.
do 12 lipca 2021 r. 20, 21 lipca 2021 r.
do 21 lipca 2021 r. 29, 30 lipca 2021 r.
do 2 września 2021 r. 8, 9 września 2021 r.
do 22 września 2021 r. 30 września 2021 r.