Władze Instytutu

Dyrektor
Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

Zastępca Dyrektora
Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki