Władze Wydziału

DZIEKAN

PRODZIEKAN

 

dr hab. Beata Maria Nowak,
prof. SGGW

Tel. +48 22 59 347 03
beata_nowak@sggw.pl