Zakład Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych

Zakład Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych prowadzi działalność od powstania Wydziału Nauk Społecznych (wcześniej Wydziału Nauk Humanistycznych).

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Zakładu Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku socjologia zarówno z programu ogólnego jak i kursy w ramach specjalności Analityka społeczna oraz Badania społeczne i marketingowe. Pracownicy realizują także zajęcia na kierunku pedagogika oraz na innych wydziałach, w ramach zajęć fakultatywnych.

Prowadzone kursy to między innymi: Współczesne stosunki polityczne, Polska w procesach integracji europejskiej, System bezpieczeństwa publicznego, Logika, Ruchy społeczne, Najnowsza historia Polski XX wieku, Analiza dokumentów i źródeł historycznych, Socjologia władzy i polityki, Kapitał społeczny, Socjologia, Wstęp do socjologii, Socjologia wiedzy, Komunikacja społeczna, Polityka edukacyjna dla rynku pracy.

Działalność naukowa

Przedmiotem badań naukowych pracowników Zakładu Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych są: tożsamość narodowa oraz relacje między państwami bałkańskimi w XX wieku; metodologia badań politologicznych; historia politycznego ruchu ludowego w Polsce; cenzura w okresie PRL; budowanie kompetencji zasobów ludzkich w organizacjach i społeczeństwie wiedzy oraz rewolucji przemysłowej 4.0; rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczności lokalnych w partnerstwie z organami administracji publicznej; parametryzacja zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i ekologiczno-edukacyjnego w gminach i powiatach; edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Polsce.

Działalność organizacyjna

Pracownicy Zakładu Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych od utworzenia Wydziału są zaangażowani w działalność organizacyjną. Prof. Wiesław Walkiewicz oraz prof. Stanisław Stępka brali udział nie tylko w pracach na rzecz powołania Wydziału Nauk Społecznych ale również są jednymi z nielicznych aktywnych pracowników, którzy przyczynili się do utworzenia w SGGW kierunku socjologia w 2000 roku. Prof. Wiesław Walkiewicz jest reprezentantem pracowników Wydziału w Senacie Akademickim SGGW od trzech kadencji. Prof. Stanisław Stępka pełnił w latach 2008-2016 funkcję Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju. W skład Rady Wydziału Nauk Społecznych wchodzą również prof. Włodzimierz Chojnacki oraz dr Piotr Swacha. 

 

Kierownik:

tel. +48 22 59 348 31,
e-mail: piotr_swacha@sggw.pl

Nauczyciele akademiccy:

tel. +48 22 59 348 31,
e-mail: wlodzimierz_chojnacki@sggw.pl

tel. +48 22 59 348 00,
e-mail: kateryna_novikova@sggw.pl

tel. +48 22 59 348 31,
e-mail: michal_wesierski@sggw.pl