Aktualności

Konferencja Społeczności lokalne w perspektywie transformacji systemowej w Polsce 1989-2019

Start >Aktualności >Konferencja Społeczności lokalne w perspektywie transformacji systemowej w Polsce 1989-2019

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Systemów Politycznych;
Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Instytut Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej

Społeczności lokalne
w perspektywie transformacji systemowej
w Polsce 1989-2019

Komitet naukowy konferencji

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Wyleżałek (Katedra Socjologii, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW) Prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk (Katedra Prawa i Instytucji UE, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW).

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski (Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW) Prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Katedra Systemów Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW)

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW)

Prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Instytut Socjologii UWr)

Prof. nadzw. dr hab. Hanna Podedworna (Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, PSW im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)

Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Chojnacki (Katedra Socjologii Wydział Nauk Społecznych SGGW)

Dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH (Zakład Socjologii, IFSiSE Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH)

Dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Piotr Matczak (Instytut Socjologii, Kierownik Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych UAM w Poznaniu)

Dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM (Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej) Dr hab. Marek Nowak (Zastępca Dyrektora do spraw naukowych, Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu)

Dr hab. Michał Nowosielski (Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku)

 

Komitet organizacyjny: 

Dr Tomasz Herudziński - WNS SGGW (herudzinski_tomasz@o2.pl)

Dr Piotr Swacha - WNS SGGW (piotr_swacha@sggw.pl)

Dr Kateryna Novikova - WNS SGGW (kateryna_novikova@sggw.pl)

Dr Justyna Otto - WNPiSM UW

Dr Kamil Mroczka - WNPiSM UW

Dr Rafał Boguszewski - WNS SGGW

Mgr Marcin Sokołowski - WNPiSM UW

 

Miejsce konferencji: Szkoła Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr VIII, sala nr 112

Data: 22 listopada 2019

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej Społeczności lokalne w perspektywie transformacji systemowej w Polsce 1989-2019
Kluczowymi zagadnieniami podejmowanymi na obradach konferencyjnych będą problemy funkcjonowania społeczności lokalnych, które podporządkowane są zasadom samorządności terytorialnej. Do poruszanych tematów należeć będą również władze samorządowe - ich strategie działania oraz społeczna recepcja, czyli opinie i oceny na ich temat. Całość rozważań osadzona będzie w kontekście transformacji systemowej w Polsce zapoczątkowanej w 1989 roku. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób funkcjonują społeczności lokalne w oparciu o warunki instytucjonalne powstałe w ramach procesów transformacji, jakim podlegało społeczeństwo polskie. Podstawą dyskusji będzie społeczność lokalna i jej przemiany analizowane w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej, postrzegane z perspektywy nauk społecznych.

Proponujemy (ale nie ograniczamy) następującą tematykę wystąpień:

 1. Nowe problemy teoretyczne i metodologiczne badań nad społecznościami lokalnymi.
 2. Transformacja systemowa w Polsce: ujęcie socjologiczne, politologiczne i prawne (konsekwencje społeczne - zmiany w strukturze społecznej, rynki pracy).
 3. Miejsce samorządu lokalnego w strukturze państwa (modele współpracy i formy kooperacji).
 4. Praktyczny wymiar funkcjonowania samorządu - dobre praktyki.
 5. Samorząd terytorialny w perspektywie struktur państwowych, regionalnych i globalnych.
 6. Perspektywy rozwoju idei samorządności w społeczeństwie sieci.
 7. Społeczności lokalne w perspektywie nowoczesnych technologii (Smartcity, e-urząd).
   

Pragniemy, aby konferencja stała się forum wymiany wiedzy, poglądów i opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków społecznych, którzy zarządzają społecznościami, organizują w nich działania zbiorowe i integrują mieszkańców.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień o objętości do 300 słów poprzez formularz zgłoszeniowy: http://tiny.cc/spolecznosci

Pytania prosimy kierować na mail komitetu organizacyjnego: spolecznosci2019@gmail.com .

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł i wydanie recenzowanej monografii naukowej, zawierającej artykuły z tematyki poruszanej podczas konferencji, w Wydawnictwie SGGW.

Ważne terminy:

 • Termin nadsyłania propozycji wystąpień do dnia 20 października 2019 r.
 • O akceptacji referatu poinformujemy do 01 listopada 2019.

Szczegółowe informacje dotyczące płatności prześlemy osobom, których propozycje wystąpień zostaną przyjęte przez Komitet Naukowy
Zapraszamy do uczestnictwa i nadsyłania załączonego formularza zgłoszeniowego.

wersja PDF do pobrania