Terminy egzaminów dyplomowych

Terminy egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Socjologii i Pedagogiki


Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2021/2022 ustala się następujące terminy egzaminów dyplomowych dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich na Wydziale Socjologii i Pedagogiki: