Terminy egzaminów dyplomowych

Terminy egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Socjologii i Pedagogiki


Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2021/2022 ustala się następujące terminy egzaminów dyplomowych dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich na Wydziale Socjologii i Pedagogiki:

 

Termin egzaminów dyplomowych dla I stopnia: 

4 - 5 lipca 2022r. (2 dni) socjologia 

6 - 8 lipca 2022r. (3 dni) pedagogika 

 

Termin egzaminów dyplomowych dla II stopnia: 

12 lipca 2022r. (1 dzień) socjologia - złożenie w dziekanacie prac i dokumentów do 30.06.2022r. 

13 - 14 lipca 2022r. (2 dni) pedagogika - złożenie w dziekanacie prac i dokumentów do 30.06.2022r.

 

Termin egzaminów dyplomowych dla wszystkich: 

9 - 13 września 2022r. - złożenie w dziekanacie prac i dokumentów do 30.08.2022r.