Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci”

MKNPI „Argonauci” jest organizacją studencką działającą przy Wydziale Nauk Społecznych SGGW.

Naszym głównym hasłem jest interdyscyplinarność i wielostronność; interesujemy się wszystkimi aspektami życia społecznego i próbujemy badać je na różnorodne sposoby, czerpiąc inspirację z wielu dyscyplin nauk społecznych.

Dla nas nie ma tematów tabu czy niemożliwych do zbadania.

Celem naszego Koła jest przede wszystkim aktywizacja i rozwój studentów.

Prowadzimy projekty na pograniczu wielu dyscyplin naukowych takich jak: socjologia, psychologia, pedagogika, historia czy antropologia itp.

Nasi członkowie zdobywają praktyczne umiejętności i kompetencje przydatne w przyszłej pracy zawodowej m.in.: umiejętność pracy w zespole, realizacji badań społecznych, przygotowywania filmów dokumentalnych, pisania i prezentowania prac naukowych, organizację konferencji naukowych oraz imprez masowych.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Informacje pod adresem https://www.facebook.com/pages/Argonauci-MKNPI/315428305235265

Zapraszamy!

Zarząd:

 • Prezes: Konrad Świderek, konrad_swiderek@sggw.pl
 • Wiceprezes: Jarosław Siwek, jaroslawartur@o2.pl
 • Sekretarz: Edyta Przybysz, aiedail@onet.eu
 • Opiekun naukowy: dr Wojciech Połeć

Dorobek koła

Publikacje:

 • Świderek K., Pukos A., Sierawska K., (2013), Działalność Warszawskiego Koła Zamościan PTTK im. Michała Pieszki w latach 1969-1983 w świetle dokumentów własnych, „Archiwariusz Zamojski” 2013.
 • Owczarek M., (2012), May 9 Campaign. Collective Memory and Public and Media Response to the Civic Initiative – w druku.
 • Piekut S. (2011), Pomnik Czterech Śpiących. Pytanie o pamięć zbiorową i kulturową [w:] XXXVII Przegląd Dorobku Kół Naukowych, Koło Naukowe Logistyki SGGW, Warszawa.
 • Świderek K., Kiryjow, A. (2009). Są tylko zwycięzcy. Ćwierćwiecze konkursów poetyckich. Spojrzenie socjologiczne [w:] Na dworcu wyobraźni, Gimnazjum nr 2 w Słupsku i Zakład Poligraficzny „Grawipol” w Słupsku, Słupsk.
 • Świderek, K., Sześciórka, M., Sumka, P., Olesiak, I., Żydowskie przedmałżeńskie umowy notarialne z lat 1934-1939 zgromadzone w Archiwum Państwowym w Zamościu, „Archiwariusz Zamojski” 2009.

Nasze filmy:

 • Marzenia studentów SGGW
 • II Wojna Światowa – Co zostało poza strzelanką?
 • Pomnik Czterech Śpiących. Pytanie o pamięć zbiorową i kulturową
 • Jednoręki bandyta – inwazja automatów

Nasze wystąpienia:

 • Krajewska K., (2013), Straty czasopiśmiennictwa polskiego w trakcie II Wojny Światowej. Czyli jak zaprezentować badania jakościowe w formie ilościowej, XXXXIX PDKN SGGW (plakat)
 • Lesz A., Siwek J., Skwarek P., (2013), Klasy szczęścia jako przykład gry edukacyjnej dla najmłodszych, XXXXIX PDKN SGGW (plakat)
 • Pukos A., Sierawska K., (2013), Działalność Warszawskiego Koła Zamościan PTTK, XXXXIX PDKN SGGW
 • Siwek J., Lesz A., Skwarek P., (2013), Wykorzystanie gier edukacyjnych w organizacji imprez masowych na przykładzie Dni SGGW. Studium Przypadku, XXXXIX PDKN SGGW
 • Siwek J., Świderek K., Rogulski R., (2013), Co byś zrobił(a) gdybyś. Test miliona, XXXXIX PDKN SGGW (plakat)
 • Biegun K., Świderek K., (2012), Analiza socjologiczna treści reklamowych na etykietach piwnych, XXXVIII PDKN SGGW
 • Piekut S., Owczarek M., Świderek K., (2012), II Wojna Światowa – co zostało poza strzelanką?, XXXVIII PDKN SGGW (film)
 • Wójciak K., (2012), Życie codzienne w Auschwitz-Birkenau, XXXVIII PDKN SGGW (plakat)
 • Wójciak K., Owczarek M., Świderek K., (2012), Wyswobodzenie Auschwitz: ideologiczna propaganda czy historyczny rozrachunek – analiza problemu na bazie wybranych publikacji czasopiśmienniczych, XXXVIII PDKN SGGW
 • Ciołkowski T., Piekut S., Świderek K., (2011), Pamięć kulturowa społeczności Ziemi Iłowskiej. Wspomnienie wielokulturowości, a świat współczesny, XXXVII PDKN SGGW
 • Owczarek M., (2011), Akcja 9 maja, XXXVII PDKN SGGW
 • Piekut S., (2011), Pomnik Czterech Śpiących. Pytanie pamięć zbiorową i kulturową, XXXVII PDKN SGGW (praca nagrodzona)
 • Szmulik M., Olesik D., (2011), Zaufanie społeczne, XXXVII PDKN SGGW (plakat)
 • Wójciak K., (2011), Społeczna świadomość zagrożeń związana z podejmowaniem pracy za granicą, XXXVII PDKN SGGW (plakat)
 • Kapuścińska K., Kiryjow A., (2009), Przegląd literatury i teorii stanowiących podłoże dla badań na temat kryzysu ćwierćwiecza, XXXVI PDKN SGGW (praca wyróżniona)
 • Kiryjow A., Świderek K., (2009) Ćwierćwiecze konkursów poetyckich – podsumowanie badania, XXXVI PDKN SGGW
 • Piekut S., (2009), Jednoręki Bandyta – inwazja automatów, XXXVI PDKN SGGW (praca nagrodzona).
 • Sześciórka M., Olesik D., Szmulik M., (2009), Wizerunek Polaka w oczach studentów Institut Polytechnique LaSalle Beauvais – wstępne wnioski z badań, XXXVI PDKN SGGW (plakat)