O naszym wydziale

Wydział Socjologii i Pedagogiki jest jednostką dydaktyczną powstałą na bazie jednostki naukowo-dydaktycznej, którą był do 30 września 2019 roku Wydział Nauk Społecznych. Zmiana uwarunkowana została wprowadzaniem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie regulacji wynikających z Ustawy 2.0. Wydział Nauk Społecznych był dwunastym wydziałem SGGW. Powstał – początkowo pod nazwą Wydziału Nauk Humanistycznych – 1 VII 2006 roku, powołany do istnienia przez JM Rektora prof. Tomasza Boreckiego, na bazie Katedry Nauk Humanistycznych Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego.

Czytaj więcej  

Poznaj naszą uczelnię!

Nadchodzące wydarzenia

 Samorząd studentów


 

 

 


 

 

 

Samorząd Studentów Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW działa z misją reprezentacji potrzeb wszystkich studentów wydziału oraz promocji aktywnego udziału w życiu akademickim. Zachęcamy wszystkich do współtworzenia Samorządu i zapraszamy na spotkania, na których wspólnie staramy się działać w kierunku tworzenia uczelni przyjaznej każdemu studentowi. Razem możemy zdziałać więcej! 

Obecny skład Prezydium Rady Wydziałowej Samorządu Studentów
Wydziału Socjologii i Pedagogiki: 


Przewodnicząca: Magdalena Gietka 
Wiceprzewodnicząca: Weronika Skóra 
Sekretarz: Barbara Skaza 
Koordynatorem ds. dydaktyki Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW jest Bartosz Lewczuk. 

Czytaj więcej