Wymogi

Zasady składania prac dyplomowych

Studenci składają w dziekanacie (po uprzednim uzyskaniu akceptacji pracy przez promotora):

Student składający pracę po terminie zostanie indywidualnie poinformowany o terminie egzaminu dyplomowego przy składaniu pracy dyplomowej w dziekanacie

 1. Pracę dyplomową oprawioną trwale – 2 egzemplarze (egzemplarz pracy w oprawie introligatorskiej, drugi egzemplarz w oprawie miękkiej – oprawa broszurowa, oprawa w listwę metalową, termobindowanie)

 2. Dwie opisane płyty CD-RW i CD-R z zapisem pracy, obie płyty muszą zawierać tekst pracy w formacie PDF i RTF. Płyty umieszcza się w kopertach papierowych i przyklejone do wewnętrznej strony okładki pracy z tyłu.

 3. Cztery zdjęcia o wymiarach 4,5×6,5 cm w podpisanym opakowaniu imieniem i nazwiskiem oraz numerem albumu.

Zalecenia dotyczące wyglądu studenta na zdjęciu do dyplomu:

 • Zdjęcia kolorowe, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • Kobiety – koszulowa bluzka w kolorze białym, beżowym bądź ecru, ciemny żakiet, naturalny makijaż, estetyczna fryzura, brak ozdób na głowie,
 • Mężczyźni – biała koszula, ciemny krawat, ciemna marynarka, estetyczna fryzura
 1. Karta obiegowa (kliknij)

 2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (kliknij)

 3. Oświadczenie dotyczące „Monitorowania losów zawodowych absolwentów.” Oświadczenie znajduje się w Wirtualnym dziekanacie- zakładka „Moje dane- przetwarzanie danych osobowych. Należy odpowiedzieć na 2 pytania w ankiecie, wydrukować oświadczenie, podpisać i dostarczyć do dziekanatu razem z pozostałymi dokumentami

 4. Opłata za dyplom wynosi 60 zł (indywidualne konto studenta). Opłata za odpis w języku angielskim dodatkowo płatne 40 zł. Do odpisu w języku obcym należy dostarczyć dodatkowo jedno zdjęcie (takie samo jak pozostałe) i wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim. (podanie)
  Pismo okólne Rektora SGGW w sprawie wysokości opłat za wydanie oraz uwierzytelnianie dokumentów związanych z odbywaniem studiów

Termin obrony jest ustalony po złożeniu ww. dokumentów i sprawdzeniu pracy w programie antyplagiatowym. W przypadku, gdy raport podobieństwa wykazuje przekroczenie wskaźników określonych w regulaminie antyplagiatowym, promotor podejmuje decyzję o kolejnych działaniach.

 1. Regulamin antyplagiatowy (kliknij)

 2. Wytyczne dotyczące pisania pracy dyplomowej (kliknij)