Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji dla kandydatów na studia I stopnia

Zasady rekrutacji dla kandydatów na studia II stopnia

Przedmioty kwalifikacyjne dla kierunku Socjologia:

  • język obcy nowożytny
  • język polski lub matematyka lub historia lub wiedza o społeczeństwie