Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji dla kandydatów na studia I stopnia

Zasady rekrutacji dla kandydatów na studia II stopnia

Test kompetencyjny dla kandydatów na II stopień 

Przedmioty kwalifikacyjne dla kierunku Socjologia:

  • język obcy nowożytny
  • język polski lub matematyka lub historia lub wiedza o społeczeństwie

 

 Test kompetencyjny dla kandydatów na II stopień na kierunek Socjologia 
(którzy na stopniu I kończyli inny kierunek studiów).

Kandydaci na kierunek Socjologia, stopień magisterski, którzy kończyli inny kierunek studiów na stopniu licencjackim, zdają tzw. test kompetencyjny.
Potencjalni kandydaci, przygotowując się do testu powinni zapoznać się z dwiema lekturami:

  • Giddens A. (2004) Socjologia, Warszawa: PWN
  • Babbie E. (2008) Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN

Szczegółowe informacje o teście i formie jego zaliczenia:

  • test jest rozwiązywany na Uczelnianej platformie Moodle;
  • test składa się z 15-u pytań (10 pytań z części ogólnej; 5 pytań z części dotyczącej metod badań społecznych);
  • wszystkie pytania są punktowane jednakowo – po jeden punkt za dobrą odpowiedź i zero za złą;
  • 9 bądź więcej uzyskanych punktów równa się zaliczeniu testu.