Rada Programowa na kier. Pedagogika

Rada Programowa na kierunku Pedagogika 2020/2024

Dr hab. Włodzimierz Chojnacki– Dziekan
Dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek – Prodziekan
Dr Iwona Błaszczak – Zastępca Dyrektora Instytutu
Dr Izabela Podobas – Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Prof. zw. dr hab. Ewa Przybylska
Dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW
Dr Monika Jurewicz
Dr Marta Dobrzyniak
Dr Agnieszka Rowicka
Dr Michał Dziedzic

Dr hab. Karol Chrobak prof. SGGW – przedstawiciel innego kierunku

Michał Wigurski – Prezes Fundacji „Małe Misie” – przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego

Studenci:
Szymon Wielgosz
Zofia Gabinecka
Nikola Rogalska