Rada Programowa na kier. Pedagogika

Rada Programowa na kierunku Pedagogika

Dr hab. Karol Chrobak – Dziekan
Dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW – Prodziekan
Dr Iwona Błaszczak – Zastępca Dyrektora Instytutu
Dr Izabela Podobas – Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Prof. dr hab. Ewa Przybylska
Dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW
Dr Monika Jurewicz
Dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek
Mgr Izabela Pietrowska

Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW
Dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW

Michał Wigurski – Prezes Fundacji „Małe Misie”

Studenci:
Maria Fabiańska
Ilona Kwas 
Katarzyna Łuksza