Rada Programowa na kier. Pedagogika

Rada Programowa na kierunku Pedagogika 2020/2024

Dr hab. Włodzimierz Chojnacki– Dziekan
Dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek – Prodziekan
Dr Iwona Błaszczak – Zastępca Dyrektora Instytutu
Dr Michał Dziedzic – Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Prof. zw. dr hab. Ewa Przybylska
Dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW
Dr Monika Jurewicz
Dr Marta Dobrzyniak
Dr Dorota Janułajtys

Dr hab. Karol Chrobak prof. SGGW – przedstawiciel innego kierunku

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego
Urszula Kolenda, Dyrektor Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie
Michał Wigurski, Prezes Fundacji „Małe Misie” 

Studenci:
Szymon Wielgosz
Zofia Gabinecka