Media

2021

  • 10.12.2021 Paweł Pasieka, Spotify - Doświadczenia na zwierzętach w wieku XVII
  • 22.11.2021 Renata Putkowska-Smoter, Radio Kampus -Adaptacja do zmian klimatu w miastach
  • 5.11.2021 Jolanta Grotowska-Łódź, Radio Złote Przeboje - Edukacja do pracy socjalnej a praktyka społeczna w czasie pandemii
  • 5.11.2021 Ewa Małachowska, Radio Plus - Zadania i rola neurologopedy w terapii osób z zaburzeniami mowy w tym rola logopedy w terapii dziecka z trudnościami w żywieniu 
  • 11.11.2021 Ewa Małachowska, Radio Plus - Zadania i rola neurologopedy w terapii osób z zaburzeniami mowy w tym rola logopedy w terapii dziecka z trudnościami w żywieniu
  • 8.10.2021 Marta Makowska, Rynek Zdrowia/ Czy każdy kto nie chce się szczepić to antyszczepionkowiec? - Farmacja (rynekzdrowia.pl) - Czy każdy kto nie chce się szczepić to antyszczepionkowiec?
  • 2.03.2021 Ewa Małachowska, Polskie Radio Pr I “Strefa Rodzica” - Rozwój mowy małego dziecka.
  • 10.01.2021 Ewa Małachowska, Polskie Radio Pr I “Strefa Rodzica” - Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym

2020

  • 19.11.2020 dr Iwona Błaszczak - Ogólnopolski Kongres NIW "Kierunek wspólnota" - Narodowy Instytutu Wolności. Panel A2: Aktywność organizacji na obszarach wiejskich – wyzwania, zasoby, przyszłość.  https://www.youtube.com/watch?v=znQYNl86ioU
  • 22.10.2020 Ewa Małachowska, Polskie Radio Pr I “Strefa Rodzica” - Dziecko jąkające się w grupie rówieśniczej

2019 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012