Koło Naukowe Społecznych Aktywności Studenckich

Drogi studencie!
Jeśli chcesz realizować własne pasje a jednocześnie działać na rzecz rozwoju własnej Uczelni i otoczenia społecznego zapraszamy do włączenia się w pracę Koła Naukowego Społecznych Aktywności Studenckich.

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kształcimy się w obszarze różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, co stanowi niewątpliwy atut Naszej Uczelni. Jesteśmy przekonani, że wykorzystując nasze zróżnicowane umiejętności i wiedzę zdobytą w przebiegu studiów możemy wspólnie podejmować kreatywne działania, służące zarówno naszemu rozwojowi indywidualnemu jak i rozwojowi społecznemu.

Członkiem Koła może zostać każdy student SGGW zainteresowany:

  • organizowaniem inicjatyw społecznych na rzecz własnego Wydziału, Uczelni, środowiska lokalnego czy konkretnych środowisk i grup społecznych,
  • prowadzeniem spotkań dyskusyjnych poświęconych współczesnym problemom społecznym, 
  • organizowaniem spotkań z naukowcami, aktywistami społecznymi, reprezentantami świata kultury,
  • nawiązywaniem współpracy ze studentami uczelni w Polsce i w innych krajach,
  • przygotowywaniem i realizacją projektów badawczych podejmujących zagadnienia dotyczące różnych przejawów rzeczywistości społecznej,
  • udziałem w seminariach i konferencjach naukowych o tematyce społecznej,
  • organizowaniem konferencji naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
  • innymi aktywnościami, które służyć mogą rozwojowi własnemu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi kołami naukowymi działającymi w SGGW i innych uczelniach.

Zapraszamy na spotkania Koła Naukowego Społecznych Aktywności Studenckich w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz.18.00 do bud. 4 sala 5

Kontakt mailowy: knsas@sggw.pl