Rada Programowa na kier. Socjologia

Rada Programowa na kierunku Socjologia 2020/2024

Dr hab. Włodzimierz Chojnacki – Dziekan
Dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek - Prodziekan
Dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW – Dyrektor Instytutu
Dr Iwona Błaszczak – Zastępca Dyrektora Instytutu
Dr Michał Dziedzic – Koordynator ds. Jakości Kształcenia

prof. zw. dr hab. Anna Śliz
prof. zw. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder
Dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW
Dr hab. Agnieszka Kampka
Dr hab. Emilia Paprzycka

Dr Marta Dobrzyniak – przedstawiciel innego kierunku

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego
Krzysztof Mikołajewski, Wolskie Centrum Kultury
Leszek Stypułkowski, Prezes Zarządu Index Copernicus International

Studenci:
Julia Grabska
Bartosz Lewczuk
Szymon Wielgosz