Rada Programowa na kier. Socjologia

Rada Programowa na kierunku Socjologia

Dr hab. Karol Chrobak – Dziekan
Dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW – Prodziekan
Dr Iwona Błaszczak – Zastępca Dyrektora Instytutu
Dr Izabela Podobas – Koordynator ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW
Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. SGGW
Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW
Dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW
Dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Dr hab. Emilia Paprzycka

Dr Marta Dobrzyniak

Krzysztof Mikołajewski, Wolskie Centrum Kultury
Leszek Stypułkowski, Prezes Zarządu Index Copernicus International

Studenci:
Dominika Czarnowska 
Julia Grabska
Bartosz Lewczuk
Szymon Wielgosz