Wykłady dla uczniów

Tematy wykładów i warsztatów organizowanych

na WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH  SGGW

dla uczniów szkół średnich

 
Blok I: Wiedza o społeczeństwie

1. Współczesne stosunki międzynarodowe
2. Państwo i polityka
3. Unia Europejska i prawo wspólnotowe
4. System polityczny RP
5. Badania opinii publicznej „od kuchni” – warsztaty socjologiczne
6. Niebezpieczeństwo współczesnych rozrywek!
7. Jak się różnimy?  Kultura jako podstawa odmienności
8. Jak łączymy się w pary? O miłości językiem socjologii

 
Blok II: Komunikacja społeczna

1. Trema przed publicznym wystąpieniem – jak sobie z nią radzić?
2. Jak mówić, żeby osiągnąć cel – tajniki retoryki.
3. Czy słuchanie to wyzwanie? O potędze słuchania i złych nawykach słuchaczy
4. Perfekcyjna prezentacja  – to widać, to słychać, to czuć.
5. Elegancko i taktownie – o grzeczności w komunikacji międzyludzkiej
6. Język ciała – jak to działa?
7. Czy te oczy mogą kłamać? O zachowaniach wzrokowych i ekspresji twarzy
8. Starość w publikacjach dla dzieci i młodzieży – od XIX wieku do czasów współczesnych

 
Blok III: Historia

1. Rekrutacja elit politycznych w PRL
2. Mniejszości narodowe w Polsce
3. Przejęcie i konsolidacja władzy przez komunistów w Polsce
4. Cenzura i propaganda w Polsce Ludowej
5. Syberia i jej mieszkańcy – kiedyś i dziś
6. „Niechciane pomniki przeszłości” – o pomnikach z czasów II wojny światowej
7. Obóz belwederski, jego geneza i rozwój
8. Władza a społeczeństwo w PRL