Studia II stopnia

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020:

Program studiów ma strukturę modułową. Od semestru 2 studenci mogą wybrać dopasowany do ich zainteresowań i planów rozwojowych blok zajęć modułowych. Program studiów zawiera 5 modułów składających się z 6 przedmiotów każdy:

MODUŁY DO WYBORU:
Moduł I: BADANIA RYNKU I OPINII
Moduł II: DYNAMIKA ŻYCIA PUBLICZNEGO
Moduł III: ZARZĄDZANIE I KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI
Moduł IV: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I SAMORZĄD TERYTORIALNY
Moduł V: MEDIA I KOMUNIKACJA

Moduły stanowią odpowiedź na potrzeby rynku pracy oraz są zgodne z zainteresowaniami naukowymi pracowników, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych przedmiotów.