Informacje - Pedgogika

Charakterystyka

Studia na kierunku Pedagogika to szansa na zdobycie specjalistycznego i nowoczesnego wykształcenia pedagogicznego i psychologicznego. Studia pedagogiczne wyposażają absolwentów w kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Studenci rozwijają takie kompetencje jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w obszarze działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Na kierunku Pedagogika przygotowujemy doskonale wykształconych, zorganizowanych i zmotywowanych pedagogów, wychowawców, pracowników oświaty. W trakcie studiów realizowane są specjalistyczne praktyki studenckie w instytucjach oświatowo-wychowawczych.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

 • opieka nad małym dzieckiem,
 • terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej,
 • edukacja kulturowa,
 • pedagogika szkolna,
 • organizacja i zarządzanie placówką oświatową,
 • edukacja dorosłych, opieka nad osobami starszymi.

Proponujemy interesujące zakresy kształcenia (zakładka Student-Dydaktyka-Zakresy kształcenia), które zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się minimum 30 zainteresowanych studentów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia przygotowują specjalistów do pracy w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak żłobki, szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice,
 • instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych,
 • organizacjach społecznych, samorządowych,
 • instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych,
 • administracji samorządowej i organizacjach społecznych,
 • lokalnych i międzynarodowych programach związanych z edukacją,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych,
 • administracji publicznej związanej z systemem oświaty,
 • sektorze usług prywatnych.

STUDIA I STOPNIA

przedmioty rekrutacyjne:

 • język polski albo historia, albo biologia, albo matematyka
 • uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE

 • przewidywany limit przyjęć: 120
 • początek zajęć: semestr zimowy
 • czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

NIESTACJONARNE

 • przewidywany limit przyjęć: 45
 • początek zajęć: semestr zimowy
 • czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

STUDIA II STOPNIA

rekrutacja:

 • dyplom studiów I stopnia kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia z obszaru nauk społecznych, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.
 • uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE

 • przewidywany limit przyjęć: 50
 • początek zajęć: semestr zimowy
 • czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

NIESTACJONARNE

 • przewidywany limit przyjęć: 30
 • początek zajęć: semestr zimowy
 • czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)