Wykłady dla nauczycieli

Tematy wykładów i warsztatów organizowanych

na WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH  SGGW

dla Nauczycieli

 1. Jak mówić żeby nie zaniemówić, czyli o trudnej sztuce wyprowadzania głosu na zewnątrz
 2. Indywidualizacja w pracy z uczniem – niewidzialna przestrzeń pomiędzy teorią a praktyką
 3. Zaburzenia w zachowaniu uczniów i ich uwarunkowania
 4. Edukacja w cyfrowej rzeczywistości
 5. Problem bezpieczeństwa jako wyzwanie dla współczesnej etyki
 6. Psychologia procesów intelektualnych i wiedza ludzka
 7. Starogrecka paideia wzorcem uniwersalnego wychowania
 8. Edukacja regionalna w społecznościach lokalnych
 9. Prawa zwierząt w perspektywie współczesnych sporów bioetycznych
 10.  Guwernantka w literaturze polskiej i francuskiej
 11. Nauczyciel w polskich realiach dwudziestolecia międzywojennego