Koło Naukowe Pedagogów

Koło Naukowe Pedagogów SGGW jest organizacją studencką działającą przy Wydziale Nauk Społecznych SGGW od 2009 roku. Naszym celem jest rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów pedagogiki, prowadzenie samodzielnych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, popularyzowanie najnowszych osiągnięć i trendów w wyżej wymienionych dziedzinach, aż w końcu również umożliwianie studentom skonfrontowania już nabytej wiedzy teoretycznej z praktyką.

Do Koła należy aktualnie 48 osób – przeważnie studentów pedagogiki SGGW. Uczestniczą one w działaniach koordynowanych przez pięcioosobowy Zarząd Koła i cztery sekcje tematyczne – sekcję edukacji permanentnej (skupiającą się na zagadnieniach nauczania osób dorosłych i starszych, a także doskonalenia zawodowego), sekcję terapii psychologiczno-pedagogicznej (pochylającą się nad zagadnieniami różnorakich zaburzeń i patologii w rozwoju psychofizycznym dziecka), sekcję instrumentalno-wokalną (której naczelną dziedziną działań jest zagadnienie wykorzystania sztuki, arte-terapii w pracy pedagogicznej) i sekcję turystyczną (wykorzystującą turystykę i kulturoznawstwo jako drogę do wychowania).

Więcej o KNP TUTAJ

 

KNP SGGW na Facebooku – https://www.facebook.com/groups/413355412023232/
Strona / blog KNP SGGW – http://kolonaukowepedagogowsggw.blogspot.com/

Warsztaty z Terapeutyczną 23.10.2018

Galeria zdjęć z 2018 roku