Studia I stopnia

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020: 

Program studiów ma strukturę modułową. Studenci mogą wybrać dopasowany do ich zainteresowań i planów rozwojowych blok zajęć modułowych:
II rok studiów
MODUŁ WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH (9 ECTS) – studia stacjonarne: student wybiera 3 przedmioty = 90 godzin; studia niestacjonarne: student wybiera 3 przedmioty = 45 godzin.
III rok studiów - program studiów I stopnia zawiera 7 modułów, z których studenci wybierają 4 moduły - 9 ECTS każdy (90 godzin – studia stacjonarne i 55 godzin – studia niestacjonarne: uruchamiane są te moduły, które wybierze większość studentów – decyduje rozkład studenckich głosów).

MODUŁY DO WYBORU:
Moduł 1: SPOŁECZEŃSTWO, WŁADZA, ELITY
Moduł 2: BEZPIECZEŃSTWO, RYZYKO, ZAUFANIE
Moduł 3: KULTURA, KONSUMPCJA, STYLE ŻYCIA
Moduł 4: CULTURE, CONSUMPTION, LIFESTYLES – moduł anglojęzyczny
Moduł 5: PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I NOWE FORMY ZATRUDNIENIA
Moduł 6: MEDIA I NOWE TECHNOLOGIE
Moduł 7: SOCJOLOGIA EMOCJI

Moduły stanowią odpowiedź na potrzeby rynku pracy oraz są zgodne z zainteresowaniami naukowymi pracowników, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych przedmiotów.