Koordynatorzy

Koordynatorzy na Wydziale Socjologii i Pedagogiki w kadencji 2020-24

Koordynator ds. Jakości Kształcenia – dr Michał Dziedzic
Koordynator ds. Studentów z zagranicy – dr Yuriy Plyska
Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych – dr Katarzyna Bogacka
Koordynator ds. Współpracy ze szkołami średnimi – dr Paweł Pasieka
Koordynator ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów – dr Rafał Boguszewski
Koordynator ds. Promocji – dr Daria Murawska
Opiekun Praktyk na kierunku Socjologia – dr Agnieszka Maj
Opiekun Praktyk na kierunku Pedagogika – dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek
 

Koordynatorzy poszczególnych zakresów kształcenia

Studia I stopnia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – dr Monika Jurewicz
Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej – dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek


Studia II stopnia

Edukacja ustawiczna i zarządzanie w oświacie – dr Marta Dobrzyniak
Pedagogika szkolna – dr Dorota Janułajtys