Koordynatorzy

Lista koordynatorów 
na 
Wydziale Socjologii i Pedagogiki

Koordynatorzy

Koordynator ds. Jakości Kształcenia
Dr Izabela Podobas 
Koordynator ds. Studentów z Zagranicy
Dr Yuriy Plyska
Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych
Dr Katarzyna Bogacka
Koordynator ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi
Dr Paweł Pasieka 
Koordynator ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
Dr Rafał Boguszewski
Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych
Inż. Małgorzata Greliak

Koordynatorzy ds. kształcenia w zakresie (KKZ)

KKZ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Dr Monika Jurewicz
KKZ Terapia pedagogiczna z elementami SI
Dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek
KKZ Organizacja i zarządzanie w oświacie
Dr Agnieszka Rowicka
KKZ Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Mgr Izabela Pietrowska