Praktyki zawodowe – Socjologia

Studenci studiów dziennych zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowych praktyk. Warunki i sposób organizacji praktyk określa Regulamin praktyk.

UWAGA!!!

Odbycie przez studenta trwającej cztery tygodnie praktyki zawodowej jest warunkiem uzyskania zaliczenia IV semestru studiów na kierunku socjologia.

 

 Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać u Koordynator ds. Praktyk dr Agnieszki Maj.