Praktyki zawodowe – Pedagogika

Informacje dotyczące praktyk zawodowych – kierunek Pedagogika

Studenci studiów dziennych zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowych praktyk. Warunki i sposób organizacji praktyk określa Regulamin praktyk.

Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać u Koordynatora Praktyk dr Agnieszki Pawluk-Skrzypek.