Inicjatywy

 • Listopad 2021 – podpisano umowę o współpracy z Gabinetem Integracji Sensorycznej mgr Izabela Pochoń.
 • Listopad 2021 - Pani Marta Surga, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, Integracji odruchów dynamicznych i posturalnych oraz terapii taktylnej, PPP Ad Verbum, WSPiA Warszawa prowadziła 3 zajęcia dla studentów pedagogiki  3 roku 1 stopnia, studiów stacjonarnych. Były one zatytułowane: „Narzędzia diagnostyczne w terapii SI- prezentacja narzędzi, zastosowanie praktyczne- ćwiczenia w zespołach” (2x) oraz „Obserwacja pedagogiczna i elementy diagnozy funkcjonalnej dziecka z SPE.”
 • Listopad 2021 - Koordynator ds. Współpracy z Gospodarką we współpracy z innymi koordynatorami przygotowuje Raport Samooceny.
 • Listopad 2021 - Pracownicy zostają poproszeni przez Koordynatora ds. Współpracy z Gospodarką o sprawozdanie ze swoich działań we współpracy z otoczeniem gospodarczym w semestrze letnim 2020/2021.
 • Listopad 2021 - dr n. hum. Krzysztof Szamburski, psycholog, Uniwersytet Warszawski, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie prowadził 4 zajęcia dla studentów pedagogiki  3 roku 1 stopnia, studiów stacjonarnych. Były one zatytułowane: „Postawy rodzicielskie w diagnozie integracji sensorycznej”; „Diagnoza integracji sensorycznej dziecka jąkającego się”; „Postawy rodzicielskie  wobec dziecka z SPE”; „Dziecko jąkające się w placówce edukacyjnej”.
 • Październik 2021 – podpisano porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 74 w Warszawie.
 • Lipiec, sierpień, wrzesień - Studenci i Studentki WSiP na kierunku socjologia wzięli udział w Programie Stażowym w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, wrzesień). W roku 2021 odbyła się I jego edycja w ramach projektu POWR.03.05.00-00-ZR14/18, pt. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”, w której wzięło udział 12 osób. Staże miały miejsce u następujących pracodawców: Grupa iCEA S.A., Result Media, TVN, Payback (Dział HR), GoldenSubmarine, Adtraction, Urząd Dzielnicy Ursynów, IAB Polska.  
 • Maj 2021 – Pan Artur Kowalczyk, dyrektor firmy Bluehill, 1 rok, 2 stopień, stacjonarne, ćwiczenia Zarządzanie projektami – 2 godzinny wykład o planowaniu projektów (28.05.2021, MS Teams).
 • Maj 2021 – Pani Anna Resler- Moskwa - Psycholog, psychoterapeuta UCK WUM, SWPS (26.05.2021) prowadziła 4 zajęcia dla studentów 2 i 3 roku, 1 stopnia, studiów stacjonarnych. Były one zatytułowane: „Od zaciekawienia do porozumienia się, czyli co warto wiedzieć o komunikowaniu się”.
 • Maj 2021 – dr Rafał Boguszewski złożył raport z Fundacją Czyste Powietrze w ramach przygotowywanego Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego, którego SGGW jest partnerem.
 • Kwiecień 2021 - Firma SW Research realizowała badanie panelowe w ramach projektu dr hab. Moniki Podkowińskiej, prof. SGGW.
 • Kwiecień 2021 -  odbyło się spotkanie połączonych rad programowych na kierunku socjologia i na kierunku pedagogika - brał udział Krzysztof Mikołajewski.
 • Marzec 2021 – odbyło się spotkanie z firmami Siemens Polska oraz Instytut Wolontariatu pracowniczego w sprawie możliwości realizacji wspólnego projektu.
 • Marzec 2021 – podpisano porozumienie o współpracy z firmą Bluehill Sp. z.o.o.
 • Marzec 2021 - odbyło się spotkanie Rady programowej, w którym brał udział przedstawicie otoczenia zewnętrznego Panowie Leszek Stypułkowski, Michał Wigurski, Krzysztof Mikołajewski. 
 • Styczeń 2021 Firma Bluehill zaczęła uczestniczyć w realizacji badań dr hab. Joanny Wyleżałek, prof. SGGW, na etapie weryfikowania danych i tworzenia bazy.
 • Styczeń 2021r.  odbyło się spotkanie Rady programowej, w którym brał udział p.  Leszek Stypułkowski – przedstawiciel otoczenia zewnętrznego.
 • Styczeń 2021 - dr Rafał Boguszewski podjął współpracę z Fundacją Czyste Powietrze w ramach przygotowywanego Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego, którego SGGW jest partnerem.
 • Styczeń 2021 – Pracownicy zostają poproszeni przez Koordynatora ds. Współpracy z Gospodarką o sprawozdanie ze swoich działań we współpracy z otoczeniem gospodarczym.
 • Koordynator ds. Współpracy z Gospodarką we współpracy z innymi koordynatorami przygotowuje Raport Samooceny.
   

STARSZE INCJATYWY 

 • Grudzień 2020 - uczestniczy w realizacji badań dr hab. Joanny Wyleżałek, prof. SGGW, na etapie weryfikowania danych i tworzenia bazy.
 • Grudzień 2020 – Firma Smartscope robi wycenę projektu dla Dyrektor Instytutu dr hab. Joanny Wyleżałek.
 • Grudzień 2020 – Pracownicy zostają poproszeni przez Koordynatora ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym o sprawozdanie się ze swoich kontaktów z mediami, wskutek czego zostaje zaktualizowana zakładka Współpraca z mediami na stronie internetowej Instytutu.
 • Listopad 2020 - Firma SW Research realizowała badanie panelowe w ramach projektu dr hab. Moniki Podkowińskiej, prof. SGGW.
 • Listopad 2020 – Pani Marta Pasieczna w ramach zaproszenia poprowadziła zajęcia dot. zwinnego zarządzania projektami i filozofii Agile dla studentów socjologii na II roku studiów stacjonarnych.
 • Październik 2020 – Luty 2021 – na zajęciach z komunikacji społecznej studenci socjologii III roku mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniach z ekspertami z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Byli to: 
  • Tomasz Zając – Centrum Komunikacji Społecznej m.st Warszawy
  • Anna Petroff-Skiba Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
  • Małgorzata Bukowska-Siegel – Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich m.st. Warszawy
  • Michał Kuszewski Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
  • Antoni Morawski Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
  • Marek Jezierski Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
  • Paulina Nowicka, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. Strategii Rozwoju Miasta
 • Jedna ze studentek podejmuje staż w banku BGK (Letnia Akademia BGK), staż rozpoczęty w Akademii trwa kilka miesięcy.
 • W ramach programu „Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17 studenci odbywali praktyki wyjątkowo tylko w jednej instytucji, którą był Główny Urząd Statystyczny.
 • Kwiecień 2020 i Czerwiec 2020 – firma SW Research w ramach projektu dr hab. Moniki Podkowińskiej przeprowadza badania na panelu internetowym.
 • Marzec 2020 – Czerwiec 2020 pandemia znacznie utrudnia realizację praktyk i staży studentom, Koordynator ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym we współpracy z Koordynatorami ds. Praktyk stara się pomóc studentom w ich znalezieniu.
 • Luty 2020 – Marzec 2020 – negocjacje z firmą BPO w sprawie podpisania umowy o współpracy. 
 • Luty 2020 – odbyło się spotkanie z Panią Żanetą Mikos z firmy BPO, w sprawie pozyskania na praktyki, staże, do pracy naszych studentów do działu marketingu.
 • Listopad 2019 - odbyło się spotkanie z Panem Robertem Wierzbickim z firmy Insight Source podczas którego została mu zaprezentowana fokusownia. 
 • Listopad 2019 – Pan Dyrektor firmy BlueHill Artur Kowalczyk poprowadził warsztaty dla studentów I i III roku socjologii pt. "Zarządzanie projektami od kuchni - jak poradzić sobie w czasach nieustannych zmian i ciągłej presji?”
 • Październik 2019 – Listopad 2019 – firma Esfokus pomaga w realizacji projektu NCN dr Marty Makowskiej.
 • Październik 2019 – przedstawicielce firmy Esfocus zaprezentowana została fokusownia.
 • W ramach programu „Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17 studenci odbywali praktyki w wielu instytucjach, w tym podmiotach otoczenia gospodarczego, z którymi Wydział ma podpisane umowy o współpracy.
 • Lipiec 2019 – wraca dr Marta Makowska ze stażu zagranicznego i przejmuje obowiązki Pełnomocnika ds. Współpracy z Gospodarką.
 • Czerwiec 2019 – odbyło się spotkanie studentów pedagogiki z potencjalnym pracodawcą firmą Early Stage.
 • Marzec 2019 - Czerwiec 2019 – na bieżąco przekazywano studentom oferty staży i praktyk.
 • Marzec 2019 – z dniem 11 marca 2019 roku p.o. Pełnomocnika ds. Współpracy z Gospodarką została Pani dr Agnieszka Pawluk – Skrzypek.
 • Marzec 2019 – podpisywana jest umowa o współpracy z firmą badawczą Smartpanels.pl.
 • Luty 2019 – Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych zostali poproszeni o sprawozdanie swojej współpracy z mediami. Pani dr Marta Makowska była uczestniczką audycji radiowej TOK FM (19.11.2018) pt. „Jak koncerny farmaceutyczne wpływają na przyszłych lekarzy i rozmywają zasady etyczne”. Pan dr Tomasz Herudziński brał udział w „Debacie Jedynki” w programie pierwszym polskiego radia (21.02.2019).
 • Luty 2019 – Pełnomocnik ds. współpracy uczestniczył w przygotowaniach dotyczących prezentacji nowego programu studiów na kierunku socjologia dla Senatu.
 • Październik 2018 – Luty 2019 – na zajęciach z komunikacji społecznej studenci socjologii III roku mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniach z ekspertami z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Byli to: 
  • Paulina Nowicka – Wydział Strategii Rozwoju Miasta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju).
  • Magdalena Jadziewicz-Kasak i Agata Witek – Wydział Nowych Mediów (Biuro Marketingu Miasta).
  • Robert Zydel – Biuro Marketingu Miasta.
  • Monika Pastuszko – Wydział Konsultacji Społecznych (Centrum Komunikacji Społecznej) i Justyna Magdalena Jekiel – Zespół Naukowej Warszawy (CKS).
  • Karolina Dudek-Rączka i Maciej Górnicki-Olszewski – Wydział Projektów Interdyscyplinarnych (CKS).
  • Justyna Piwko – Zespół Budżetu Partycypacyjnego (CKS) i Joanna Baczko – Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (CKS).
  • Antoni Morawski – Ochotnicy Warszawscy (CKS), Magda Wojno i Kamila Wróblewska – Zespół Pełnomocnika ds. Równego Traktowania (CKS).
 • Październik 2018 – Luty 2019 – studenci socjologii mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez siedem osób z zewnątrz Uczelni, w tym przez uznanej renomy eksperci. Dla przykładu, był to dr Krzysztof Mikołajewski, który jest Dyrektorem w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i prowadził zajęcia „Podstawy komunikacji społecznej” oraz „Partycypacja społeczna”, czy mgr Izabela Dyakowska, która jest ekspertem w kwestiach wolontariatu pracowniczego, fundatorem i Prezesem Zarządu Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego – prowadziła zajęcia na III roku socjologii zatytułowane „Między rynkiem a państwem – trzeci sektor”.
 • Wrzesień 2018 – Luty 2019 – studentom na bieżąco przekazywane były informacje od pracodawców dotyczące możliwości podjęcia pracy, staży i praktyk.
 • Marzec 2019 – z dniem 11 marca 2019 roku p.o. Pełnomocnika ds. Współpracy z Gospodarką została Pani
  dr Agnieszka Pawluk – Skrzypek.
 • Marzec 2019 – podpisywana jest umowa o współpracy z firmą badawczą Smartpanels.pl.
 • Luty 2019 – Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych zostali poproszeni o sprawozdanie swojej współpracy z mediami. Pani dr Marta Makowska była uczestniczką audycji radiowej TOK FM (19.11.2018) pt. „Jak koncerny farmaceutyczne wpływają na przyszłych lekarzy i rozmywają zasady etyczne”. Pan dr Tomasz Herudziński brał udział w „Debacie Jedynki” w programie pierwszym polskiego radia (21.02.2019).
 • Luty 2019 – Pełnomocnik ds. współpracy uczestniczył w przygotowaniach dotyczących prezentacji nowego programu studiów na kierunku socjologia dla Senatu.
 • Październik 2018 – Luty 2019 – na zajęciach z komunikacji społecznej studenci socjologii III roku mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniach z ekspertami z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Byli to:
  • Paulina Nowicka – Wydział Strategii Rozwoju Miasta (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju).
  • Magdalena Jadziewicz-Kasak i Agata Witek – Wydział Nowych Mediów (Biuro Marketingu Miasta).
  • Robert Zydel – Biuro Marketingu Miasta.
  • Monika Pastuszko – Wydział Konsultacji Społecznych (Centrum Komunikacji Społecznej) i Justyna Magdalena Jekiel – Zespół Naukowej Warszawy (CKS).
  • Karolina Dudek-Rączka i Maciej Górnicki-Olszewski – Wydział Projektów Interdyscyplinarnych (CKS).
  • Justyna Piwko – Zespół Budżetu Partycypacyjnego (CKS) i Joanna Baczko – Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (CKS).
  • Antoni Morawski – Ochotnicy Warszawscy (CKS), Magda Wojno i Kamila Wróblewska – Zespół Pełnomocnika ds. Równego Traktowania (CKS).
 • Październik 2018 – Luty 2019 – studenci socjologii mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez siedem osób z zewnątrz Uczelni, w tym przez uznanej renomy eksperci. Dla przykładu, był to dr Krzysztof Mikołajewski, który jest Dyrektorem w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i prowadził zajęcia „Podstawy komunikacji społecznej” oraz „Partycypacja społeczna”, czy mgr Izabela Dyakowska, która jest ekspertem w kwestiach wolontariatu pracowniczego, fundatorem i Prezesem Zarządu Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego – prowadziła zajęcia na III roku socjologii zatytułowane „Między rynkiem a państwem – trzeci sektor”.
 • Wrzesień 2018 – Luty 2019 – studentom na bieżąco przekazywane były informacje od pracodawców dotyczące możliwości podjęcia pracy, staży i praktyk.
 • Wrzesień 2018 – Luty 2019 – pracownikom na bieżąco przekazywane były informacje z Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW dotyczące możliwości podjęcia współpracy z otoczeniem gospodarczym.
 • Wrzesień 2018 – Pracownia Badań Społecznych SGGW, dr Rafał Boguszewski oraz dr Tomasz Herudziński sporządzili raport ekspercki pt. „Ubóstwo energetyczne w Polsce” dla Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.
 • Maj 2018 – odbyło się spotkanie Pani Dziekan dr hab. Joanna Wyleżałek i Pełnomocnika Dziekana do spraw Współpracy z Gospodarką z Prezesem Stowarzyszenia Zjednoczeni w Tęczy – Robertem Łukasikiem. Na spotkaniu ustalono, że Wydział umożliwi angażowanie się studentów w praktyki i staże w Stowarzyszeniu.
 • Kwiecień/maj 2018 – Pełnomocnik Dziekana do spraw Współpracy z Gospodarką odbył rozmowy z sześcioma pracodawcami o możliwości staży studentów socjologii II roku w ich firmach w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Większość z nich zgodziła się wziąć udział w tym projekcie.
 • Marzec 2018 – w związku z potrzebą zaangażowania współpracujących z Wydziałem podmiotów gospodarczych w ocenę zmian zaproponowanego programu nauczania na kierunku socjologia Pełnomocnik Dziekana do spraw Współpracy z Gospodarką oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia przygotowali i przeprowadzili ankietę CAWI wśród firm, z którymi mamy podpisane umowy. Wyniki zostały przekazane Prodziekanowi ds. Dydaktyki na kierunku Socjologia.
 • Marzec 2018 – w dniu 15 marca 2018 w ramach współpracy z firmą Bluhill odbyły się warsztaty, dla studentów II roku studiów licencjackich socjologii, zatytułowane „Zarządzanie projektem badawczym (na przykładzie zleceń dla sektora publicznego)”. Poprowadził je Pan Artur Kowalczyk – Managing Director Bluehill. Po zajęciach Pełnomocnik Dziekana do spraw Współpracy z Gospodarką przeprowadził ankietę ewaluacyjną zajęć, która wskazała, że studentom bardzo podobały się zajęcia prowadzone przez praktyka.
 • Marzec 2018 – w dniu 22 marca 2018 w ramach współpracy z firmą Quality Watch w dniu odbyły się warsztaty, dla studentów II roku studiów licencjackich socjologii, zatytułowane „Badania jakości obsługi klienta (na przykładzie projektów dla branży bankowej/farmaceutycznej/fmcg)”. Poprowadził je Pan Krystian Krawczyk Vice-Chairman Quality Watch Poland. Po zajęciach Pełnomocnik Dziekana do spraw Współpracy z Gospodarką przeprowadził ankietę ewaluacyjną zajęć, która wskazała, że studentom bardzo podobały się zajęcia prowadzone przez praktyka.
 • Luty 2018 – odbyło się spotkanie Pani Dziekan dr hab. Joanny Wyleżąlek, Kierownika Pracowni Badań Społecznych – dr Tomasza Herudzińskiego oraz Pełnomocnika Dziekana do spraw Współpracy z Gospodarką z Panami Jakubem Cichoszem i Tomaszem Duliniczem z firmy Smartscope. Na spotkaniu przedstawiono firmie możliwość korzystania z fokusowni na Wydziale oraz prowadzenia wspólnych badań. Rozmawiano także o możliwościach zatrudniania i organizowania staży dla naszych studentów.
 • Luty 2018 – odbyło się spotkanie Pani Dziekan dr hab. Joanny Wyleżąlek, Kierownika Pracowni Badań Społecznych – dr Tomasza Herudzińskiego oraz Pełnomocnika Dziekana do spraw Współpracy z Gospodarką z przedstawicielami firmy Bluehill (Pan Artur Kowalczyk) i firmy Quality Watch (Pan Krystian Krawczyk). Na spotkaniu ustalono iż firmy postarają się angażować ekspertów SGGW do projektów, rozważano wspólny start w przetargach i aplikowanie o granty NCN/NCBiR. Firmy obiecały zngażować naszych studentów i infrastruktury badawczej do swoich prac projektowych oraz wspomagać nas w działaniach dydaktycznych.
 • Luty 2018 – odbyło się spotkanie Pani Dziekan dr hab. Joanny Wyleżąlek, Kierownika Pracowni Badań Społecznych – dr Tomasza Herudzińskiego oraz Pełnomocnika Dziekana do spraw Współpracy z Gospodarką z Panią Izabellą Dyakowską – prezesem bGood Consulting i członkiem zarządu stowarzyszenia Instytut Wolontariatu Pracowniczego. Na spotkaniu zarysowano pole do wspólnych badań, aplikowania o granty, organizacji konferencji oraz angażowania studentów w wolontariat.
 • Styczeń 2018 – odbyło się spotkanie Pani Dziekan dr hab. Joanny Wyleżałek, Pani Kierownik Katedry Socjologii – dr hab. Moniki Podkowińskiej, Pełnomocnika Dziekana do spraw Współpracy z Gospodarką oraz kilku innych osób z Dyrektorem Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy dr Krzysztofem Mikołajewskim oraz pracownikami CKS. Rozmowy dotyczyły współpracy Wydziału Nauk Społecznych z Centrum Komunikacji Społecznej, w tym staży i praktyk dla studentów.
 • Grudzień 2017 – razem z pełnomocnikiem ds. jakości Wydziału Nauk Społecznych pełnomocnik ds. współpracy z gospodarką wziął udział w badaniu dotyczącym określenia kierunków i dobrych praktyk mających na celu ograniczenie ryzyka wynikającego z zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na SGGW.
 • Listopad 2017 – pełnomocnik reprezentował WNS na spotkaniu z prof. dr hab. Aleksandrem Lisowskim dotyczącym organizacji konferencji mającej na celu przedstawienie technologii jako oferty dla przedsiębiorstw, które chciałyby je wdrożyć w swojej działalności produkcyjnej, głównie skierowanej na rynki zagraniczne do takich krajów jak Chiny, Indie, Afryka Północna
 • Listopad 2017 – jedna ze studentek socjologii została wysłana na staż do współpracującej z wydziałem firmy Bluehill.
 • Październik 2017 – dwaj nasi studenci socjologii za pośrednictwem pełnomocnika ds. współpracy z gospodarką znaleźli zatrudnienie w firmie Smartscope na stanowiskach zgodnych ze zdobywanym przez nich wykształceniem – Supervisor CATI.
 • Październik 2017 – dwóch pracowników WNS – dr. Tomasz Herudziński oraz dr Małgorzata Bielecka otrzymali minigranty na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +. Dają one nadzieje na rozwinięcie współpracy Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi.
 • Październik 2017 – dla studentów pierwszego roku zostało zorganizowane „szkolenie z przedsiębiorczości”, które poprowadził Pan Szymon Skrzypiec – Dyrektor AIP SGGW.
 • Wrzesień 2017 – podpisano umowę o współpracy pomiędzy WNS a Kancelarią Prawną JNS Adwokat Paweł Janus.
 • Wrzesień 2017 – spotkanie Pani Dziekan Joanny Wyleżałek i Pełnomocnika ds. współpracy z gospodarką Pani dr Marty Makowskiej z firmą Kancelaria Prawna JNS Adwokat Paweł Janus w sprawie nawiązania współpracy.
 • Wrzesień 2017 – Firma Smartscope zgłosiła się z prośbą o poinformowanie studentów o wolnych miejscach pracy – na stanowiskach ankieter i ogłoszenia o pracę na stanowiskach ankieter telefoniczny i supervisor CATI. Ogłoszenie zostało rozesłane i umieszczone na stronie internetowej. Kilku studentów znalazło tam zatrudnienie.
 • Sierpień 2017 – Firma Smartscope zgłosiła się z prośbą o przysłanie im zdolnego studenta na staż. Do firmy został wysłany student, który dopiero co ukończył na WNS socjologię – Pan po odbyciu stażu otrzymał w firmie Smartscope pracę.
 • Czerwiec 2017 – przekazano studentom ofertę staży od firmy Quality Watch.
 • Czerwiec 2017 – podpisano umowę o współpracy pomiędzy WNS, Katedrą Pedagogiki a Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA.
 • Czerwiec 2017 – dr Tomasz Herudziński, broker innowacyjności na WNS zorganizował spotkanie w sprawie uczestnictwa w projekcie Inkubator Innowacyjności + – gościem spotkania był dr Michał Borowy. Na spotkaniu wykazano, iż jest potencjał pracowników Wydziału do działań w sferze gospodarczej.
 • Maj 2017 – przeprowadzono rozmowy z firmami Quality Watch i Bluehill w sprawie organizacji staży dla studentów.
 • Kwiecień 2017 – studenci zostali zachęceni do udziału w Programie Mentorskim „zbadaj.to” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii.
 • Marzec 2017 – 20 studentów III roku pedagogiki wzięło udział w dodatkowych zajęciach „Metodyka edukacji artystycznej” z Panią dr Katarzyną Bogacką w Muzeum Narodowym w Warszawie.
 • Luty 2017 – rozpoczęła się kolejna edycja stażu rekomendowanego dla firm (Bluehill i 4P Research Mix), przekazano studentom ofertę staży od firmy Earlystage i Quality Watch.
 • Styczeń 2017 rok – zaktualizowano bazę danych współpracujących z WNS pracodawców, sprawdzono aktualność wszystkich adresów mailowych i telefonów kontaktowych.
 • Grudzień 2016 – Styczeń 2017 – cykl Spotkań z Trzecim Sektorem
  W jego ramach studenci spotkali się z:
  13.12. godz. 10:00 – Pan Paweł Żulewski z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
  20.12 godz. 10:00 – Daniel Bies – Pieczychlebek oraz Mateusz Józwiak ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”
  03.01 godz. 10:00 – Jakub Krzemiński Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
  10.01. godz. 10:00 – Weronika Zaród Stowarzyszenie Program STACJA
  17.01. godz. 10:00 – Kalina Czwarnóg Funadcja Ocaleni
  24.01. godz. 10:00 – Natalia Pachenko EuroMajdan
  Zaproszeni goście prowadzili bardzo ciekawe zajęcia, w których z chęcią i aktywnie uczestniczyli studenci WNS
 • Listopad 2016 – gościliśmy społeczność Szkoły Podstawowej „Word School” z Piaseczna (klasy I-VI wraz z nauczycielami – ok. 70 osób). Szkoła uczestniczyła w projekcie organizowanym przez Zakład Pedagogiki Szkolnej z Terapią. Program spotkania obejmował udział uczniów w warsztatach organizowanych przez dwa wydziały WNS i WNE. Ponadto uczniowie wygłosili wyklad dla studentów kierunku Pedagogika studiów I oraz II stopnia. Tytuł wykładu: Ocenianie kształtujące oczami uczniów szkoły podstawowej (dr Monika Jurewicz).
 • Listopad 2016 – 47 studentów I roku pedagogiki, pod nadzorem dr Katarzyny Bogackiej spotkało się z Łukasz Ługowski, dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz gimnazjum i liceum ‚Kąt’ – spotkanie podczas wykładu z przedmiotu „Problemy wychowawcze w szkole”.
 • Listopad 2016 – odbyło się spotkanie studentów socjologii z Panem Damianem Wareckim absolwentem SGH w Krakowie i Coachem ICC. Opowie studentom o swoich doświadczeniach związanych z pracą w dziale Human Resources.
 • Listopad 2016 – ruszyła kolejna edycja (czwarta) projektu STAŻ REKOMENDOWANY. Rozesłano studentom informacje o możliwościach staży i podjęcia pracy licznie otrzymywane przez WNS (m.in. od Wajda Studio, Bluehill, Grupa IQS).
 • Październik 2016 roku – została uzupełniona i przekazana Urzędu Miasta st. Warszawy tabela ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości współpracy naszego Wydziału z podmiotami zewnętrznymi, ma ona zostać udostępniona na stronach internetowych miasta i posłużyć promocji naszego Wydziału.
 • Wrzesień 2016 – podpisano umowę o współpracy pomiędzy WNS, Katedrą Pedagogiki a Stowarzyszeniem Ekologiczno – Kulturalnym Ziarno.
 • Wrzesień 2016 – nowym pełnomocnikiem ds. Współpracy z Gospodarką została dr Marta Makowska.