Aktualności

STYPENDIA REKTORA

Start >Aktualności >STYPENDIA REKTORA

Wnioski o stypendium rektora

za średnią ocen studenci składają w Dziekanacie  po ogłoszeniu list rankingowych (od 13.10.)
Za osiągnięcia, naukowe, artystyczne, sportowe i średnią ocen ( obwiązuje jeden wniosek) studenci składają do dnia 20.10.20 r. w Biurze Spraw Studenckich  w budynku nr 8 pok. nr 4 w godz. 9.00 – 15.00