Aktualności

Zarządzenie Nr 46 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Start >Aktualności >Zarządzenie Nr 46 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Drodzy Studenci,

W dniu 26 czerwca 2020 roku Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, podpisał Zarządzenie nr 46 otwierające możliwość przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej. Jak stanowi ww. dokument: „zdalny egzamin dyplomowy jest przeprowadzany na pisemny wniosek studenta" (§3). Odpowiedni formularz wniosku znajdą Państwo w załączniku do Zarządzenia Rektora. Dokument ten zamieszczam pod poniższym linkiem:

Zarządzenie Nr 46 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

 

Pozdrawiam serdecznie,
Dr hab. Karol Chrobak
Dziekan Wydziału Socjologii i Pedagogiki